Jaunumi

Izsludināti iepirkumi par ceļu uzturēšanu ziemā un bērnudārza vienkāršotu renovāciju

2010-09-23

Saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu Burtnieku novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumus "Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2010./2011.gada ziemas sezonā" un "Pirmskolas izglītības iestādes fasādes vienkāršotā renovācija". Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 4. oktobrim plkst. 10°°, Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV-4219, iesniedzot personīgi ( pašvaldības lietvedei darba dienā no 9.00 līdz 16.00), vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumiem iespējams iepazīties mājas lapas sadaļā "Publiskie iepirkumi", savukārt sīkāku informāciju par konkursu sniegs iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona Vija Lāne, tālr. 64238259, e-pasts: vija.lane@burtniekunovads.lv.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009