Jaunumi

Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā Sociālā dienesta vadītāja vietnieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

2018-12-05

Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā

Sociālā dienesta vadītāja vietnieku/-ci

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • vismaz 3 gadu pieredze sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze darbā ar ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansētajiem projektiem;
 • labas organizatora dotības, komunikācijas un sadarbības prasmes, stratēģiska domāšana;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu, noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • spēja strādāt komandā un paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • pārzināt sociālā dienesta darbības principus un saistītos regulējošos normatīvos aktus;
 • labas zināšanas un praktiskās iemaņas lietvedībā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datortehniku, informācijas sistēmām un programmām, biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • sociālā dienesta metodiskā un organizatoriskā darba plānošana;
 • slimību profilakses un veselīgu dzīvesveidu veicinošu aktivitāšu plānošana un ieviešana;
 • ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu pieteikumu izstrāde un projektu īstenošana;
 • aktīva iesaiste deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” aktivitāšu īstenošanā Burtnieku novadā;
 • sadarbības organizēšana ar sociālo, veselības un citu pakalpojumu sniedzēju iestādēm;
 • sadarboties ar novada nevalstiskajām organizācijām dažādu aktivitāšu īstenošanai;
 • sociālā dienesta nolikuma un citos normatīvajos aktos minēto dienesta pienākumu ievērošana un izpilde.
 • aizstāt Sociālā dienesta vadītāju prombūtnes laikā;
 • sadarbībā ar vadītāju vadīt, organizēt un kontrolēt Sociālā dienesta darbu un darba kvalitāti;
 • nepieciešamības gadījumā aizvietot sociālos darbiniekus pagastos.

Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 20.decembrim Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē personīgi, nosūtot uz e-pastu: info@burtniekunovads.lv vai pa pastu uz adresi: Burtnieku novada pašvaldība, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikuma vēstule;
 2. pretendenta CV;
 3. vēlams izglītības dokumentu kopijas;
 4. vēlams 2 rekomendācijas.

Iesniegtos personas datus Burtnieku novada pašvaldība izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūnijs 2019     
1 2
3456 7 89
1011 121314 15 16
1718 1920 21 22 23
2425 262728 29 30

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit