Jaunumi

attēls

Latvijas gads Rencēnu pagasta bibliotēkā

2018-11-02

Andra Auniņa, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja

2018. gada 18. novembris. Latvijai – 100. Tik nieka sprīdis no miljonu mūžības. Dažādi vēji nesuši smiltis Baltijas jūras kāpās, dažādi ļaudis - lieli un mazi, labi un ļauni, stipri un savā varā vāji - tai devušies cauri un ne vienmēr atcerējušies atvērtās durvis, kas vieno ar pasauli, aizdarīt.

Latvija – maza. Cik daudz “māsu” tai bijušas vēstures griežos griežoties… Cik  lepna un savrupa tā stāv, sevi pasaulei rādot stāstos par šeit dzimušiem cilvēkiem, kas Latvijas  zemi un valsti lolojuši, auklējuši un savā mīlestībā un ticībā cēluši ar savu nesavtīgo devumu.

Rainis un Aspazija, Jānis Ziemeļnieks, Fricis Bārda, Reinis un Matīss Kaudzītes, Rūdolfs Blaumanis, Vilis Plūdons, Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Skalbe, Aleksandrs Čaks… Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Jānis Peters, Regīna Ezera, Vizma Belševica, Knuts Skujenieks… Gundega Repše, Nora Ikstena, Laima Kota (arī Muktupāvela), Inese Zandere, Māra Cielēna, Inguna Bauere, Inga Ābele, Andra Manfelde…

2018. gads Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā bija literāru pēcpusdienu, kas veltītas dažādu paaudžu latviešu rakstniekiem, gads. Mēs ielūkojāmies viņu devumā.

Janvārī, šo gadu “ieskandinot”, rencēnieši tika aicināti piedalīties pēcpusdienā “Dieva pasaule, cik skaista tu esi! Raibā dzīve, cik tu man mīļa!” domās un stāstos ar un ap Rūdolfu Blaumani – rakstnieku, dzejnieku, dramaturgu. Pēcpusdienā arī saruna ar Rencēnu amatierteātra “Jautra kompānija’ aktieriem par lugas “Indrāni” iestudējumu. Iespēja noskatīties Rīgas kinostudijas mākslas filmu “Purva bridējs”. Ar Rencēnu pamatskolas skolēnu veikumu R. Blaumaņa literārajos konkursos iepazīstināja pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Inese Birzkope.

Februārī bibliotēkā sabrauca Rožkalnu ļaudis. Kopīgi atcerējāmies par latviešu rakstnieci un filozofi Zentu Mauriņu. Iepazinām viņas dzīves gājumu un 10 garīgās dzīves higiēnas baušļus, kas noderīgi katram garīgās dzīves ceļa gājējam.

Martu veltījām Jānim Jaunsudrabiņam – rakstniekam, dzejniekam, māksliniekam - gleznotājam. Pēcpusdienā, ar nosaukumu “Kā sniegi kalnu galotnēs, lai mūžam balti būtu mēs”, lasījām tēlojumu “Piemini Latviju” un skatījāmies Rīgas kinostudijas mākslas filmu “Puika”. Atcerējāmies interesantākos datus no rakstnieka biogrāfijas. Apskatījām J. Jaunsudrabiņa gleznojumus, kas tapuši dzimtenē un trimdā. Uzzinām, ka J. Jaunsudrabiņa literāro konkursu laureātu vidū arī Rencēnu pamatskolas skolēnu vārdi.

Aprīlī Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas ciemiņš – Inguna Bauere, kas tiekoties atzīst, ka “tā ir dāvana – domāt un rakstīt latviski”. Inguna rencēniešiem atklāja savu darbu tapšanas aizkulises – ceļu uz izdotajām grāmatām par Andreju Pumpuru, Kronvaldu Ati, Kārli Skalbi, arī par mācītāju Juri Neikenu.

Maijā atcerējāmies par rakstnieku un dzejnieku Kārli Skalbi. Iepazinām viņa dzīves lappuses, lasījām pasaku “Karaļa krāsnkuris” un noskatījāmies animācijas filmu “Kaķīša dzirnaviņas”

Septembrī bibliotēka uz tikšanos ar bērnu literatūras autori Māru Cielēnu aicināja Rencēnu pamatskolas skolēnus un skolotājus. Rakstniece bērniem tēlaini stāstīja, kā pie viņas atnāk grāmatu tēli, kā sadraudzējas ar viņu un kā top par grāmatu varoņiem.

Oktobrī Rencēnos viesojās rakstniece Inga Ābele. Literārās pēcpusdienas dalībnieki noskatījās Viestura Kairiša spēlfilmu “Tumšie brieži”, kas uzņemta pēc I. Ābeles literāra darba motīviem. Inga ciemojās arī Camphill ciematā “Rožkalni” – iepazinās ar iemītniekiem un darbiniekiem, kuri ciemiņu sagaidīja ar pašgatavotu cienastu. Rakstniece apskatīja rožkalniešu darba lauku: kūti, siera un piena virtuvi, pagalmu un sētu. Pēc ciemošanās sapratām, ka mums visiem būs vēl viena tikšanās - citā laikā, bet šai pašā vietā.

Paldies mūsu viesiem, pašiem rencēniešiem – interesentiem par pasākumu kuplināšanu. Paldies Burtnieku novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu.

Šis bibliotēkas darba gads ir bagāts ar paveikto. Šī sarūpētā bagātība, lai ir kā dāvana rencēniešiem Latvijas 100. dzimšanas dienas gadā

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2019     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit