Jaunumi

Komiteju sēžu darba kārtība

2010-09-14

Burtnieku novada pašvaldības KOMITEJU SĒDES notiks 2010. gada 15. septembrī, Burtnieku novada administratīvajā centrā, Burtniekos, J. Vintēna ielā 7. Veselības un sociālo lietu komiteja 2010.gada 15.septembrī  plkst. 10:00.

Darba kārtība

1. Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu„Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2/2009„ Par sociālajiem pabalstiem Burtnieku novadā”apstiprināšanu

2. Par Burtnieku novada pašvaldības  Sociālās dzīvojamās mājas Alejas ielā 4A,Rencēnos Nolikuma apstiprināšanu

3. Papildus jautājumi

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

2010.gada 15.septembrī  plkst. 11:00

Darba kārtība

1. Par Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes 13. no 23.decembra lēmuma Nr.3 atcelšanu

2. Par Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadales kārtību

3. Par Ēveles pamatskolas direktores vietnieces mācību un audzināšanas darbā atalgojumu

4. Par interešu izglītības programmu finansēšanu

5. Rudens krosa nolikuma apstiprināšana

6. Par transporta maksas atvieglojumiem

7. Papildus jautājumi

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

2010.gada 15.septembrī  plkst. 12:00

Darba kārtība

1. Par autobusa iegādi

2. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti

3. Par automašīnas norakstīšanu

4. Par atļauju norakstīt Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” īpašumā esošos autogreiderus

5. Par pašvaldības autotransporta iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””

6. Par automašīnas pārdošanu izsolē

7. Par 2010.gada 7.aprīļa cesijas līguma kompensācijas summas kapitalizāciju un tās ieguldīšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” pamatkapitālā

8. Par zvejas tiesību nomu

9. Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļiem

10. Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu

11. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sabiedrisko kārtību burtnieku novadā”” apstiprināšanu

12. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumos” apstiprināšanu

13. Par pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību noteikumos” apstiprināšanu

14. Par dzīvojamās platības piešķiršanu

15. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa

16. Par lēmuma atcelšanu

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Rūķīši 1”, Vecates pagasts

18. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa ´´Mežvidi 1´´, Burtnieku pagasts

19. Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamās zemes vienības daļas iznomāšanu

Finanšu komiteja

2010.gada 15.septembrī  plkst. 13:00

Darba kārtība

1. Par autobusa iegādi

2. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti

3. Par automašīnas norakstīšanu

4. Par atļauju norakstīt Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” īpašumā esošos autogreiderus

5. Par pašvaldības autotransporta iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””

6. Par Burtnieku Ausekļa vidusskolas rīcībā esošo malkas atlikumu pārdošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””

7. Par 2010.gada 7.aprīļa cesijas līguma kompensācijas summas kapitalizāciju un tās ieguldīšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” pamatkapitālā

8. Par atlīdzības noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļiem

9. Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu

10. Par papildus aizņēmumu 6 836, 00 LVL projekta „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana, „Pludmales”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads ” realizācijai

11. Par aizņēmumu 23 827 LVL projekta „Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai

12. Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā

13. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā

14. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā

15. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā

16. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā

17. Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā

 

 

 

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit