Jaunumi

attēls

Matīšu un Vecates pagastā uzsākta meliorācijas sistēmu pārbūve

2018-10-11

Pārbūves darbi Matīšu pagastā (ŪSIK 545812:02)

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tiek īstenoti divi projekti Matīšu pagastā un viens Vecates pagastā, kas paredz pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi. Meliorācijas grāvjos tiek veikta koku un krūmu apauguma novākšana, grunts rakšana, caurteku un drenu izteku atjaunošana, kā arī citi darbi, kas palīdz uzlabot novecojušo sistēmu darbību. Darbus visos objektos veic Burtnieku novada uzņēmums SIA “Apkopes”, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātajā iepirkuma procedūrā. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “ARG būve”.

Projekti tiek īstenoti ELFLA 4.3 pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.





ZIŅU ARHĪVS



2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009