Jaunumi

Veiks ceļa “Sauļi – Melluplūķi” pārbūvi

2018-10-11

Augusta beigās Lauku atbalsta dienests apstiprinājis pirmo Burtnieku novada pašvaldības projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana”. Projekta ietvaros tiks veikta Rencēnu pagasta grants seguma ceļa “Sauļi – Melluplūķi” pārbūve 3,51 km garumā. 2018. gada rudenī SIA “Woltec” pie šī ceļa veiks 0,4 kV elektroietaišu rekonstrukciju, lai tās atbilstu AS “Sadales tīkls” prasībām. Ceļa seguma pārbūve tiks uzsākta 2019. gada pavasarī, līdz ar būvniecības darbiem piemērotu laikapstākļus iestāšanos. Būvniecības darbus veiks SIA “Limbažu ceļi”, to uzraudzību nodrošinās būvuzraugs SIA “RS Būvnieks” un autoruzraugs SIA “Ceļu komforts”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu. Šajā LAP pasākumā Burtnieku novada pašvaldībai ir piešķirta ELFLA līdzfinansējuma kvota 1,3 miljonu eiro apmērā, kas ir līdz 90% no kopējām projektu izmaksām, kuru iespējams izmantot tādu pašvaldības grants seguma ceļu pārbūvei, kas ir nozīmīgi uzņēmējdarbības veicināšanai un apdzīvotības saglabāšanai.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009