Jaunumi

attēls

Nepieciešams izveidot efektīvu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu Vidzemē

2018-09-03

Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāvji 14. septembrī plkst. 10.00, koncertzāles “Valmiera” semināru telpā aicina biznesa atbalsta organizācijas, pašvaldību attīstības un uzņēmējdarbības speciālistus, kā arī nevalstiskās organizācijas uz iedvesmojošu informācijas un ideju apmaiņas pasākumu.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar jaunākajiem datiem un ziņojumiem par uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmu, Vidzemes mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) uzņēmējdarbības attīstības,  internacionalizācijas un inovāciju, barjerām un vajadzībām, kā arī iespējamiem risinājumiem reģiona uzņēmumu internacionalizācijas stiprināšanai. Uz jauniem sasniegumiem un inovatīviem risinājumiem uzņēmējdarbībā klātesošos iedvesmos pētniece un projektu eksperte Jana Simanovska, iepazīstinot ar aprites ekonomikas iespējām uzņēmējdarbībā. Pasākuma dienaskārtību skatīt šeit.

Esošie apstākļi uzņēmējdarbības t.sk. inovāciju un internacionalizācijas atbalsta sistēmā rosina meklēt jaunus risinājumus tās pilnveidei. Pie esošā atbalsta instrumentu daudzveidības un sadrumstalotās pārvaldības, ir nepieciešams izveidot efektīvu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu Vidzemē. VPR ir uzsācis darbu pie potenciāla risinājuma uzņēmējdarbības sistēmas vienošanai, tāpēc jau šobrīd aktīvi tiek stiprināta sadarbība ar reģiona pašvaldībām, izglītības iestādēm, biznesa atbalsta organizācijām, pētniecības institūtiem, kā arī nozares uzņēmumiem.

Balstoties datos par MVU vajadzībām, kā arī uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas apskatā, tiks vadītas sarunas un rosināta ideju apmaiņa par to, kā esošā atbalsta sistēma būtu jāpilnveido, lai tā apmierinātu MVU vajadzības. Nozīmīgs atbalsts reģiona uzņēmējdarbības internacionalizācijas stiprināšanai būs VPR īstenotā projekta “GoSmart BSR ietvaros izveidotais pārrobežu sadarbības tīkls. Tā testēšanas ietvaros vairākiem Vidzemes uzņēmējiem būs iespēja atrast sadarbības partnerus kādā no projekta partnervalstīm Baltijas jūras reģionā uzņēmuma internacionalizācijas nolūkos. Savukārt projekta “SUPER” ietvaros tiks meklēti risinājumi, kā veicināt videi draudzīgu inovāciju attīstību reģionā, ņemot par piemēru partnervalstu labās prakses piemērus.

Potenciālās sadarbības formas un partneri tiks meklēti vadoties no visā Baltijas jūras reģionā definētajām, kopējām viedās specializācijas jomām. Izvērtējot gan statistiskos rādītājus, gan jomu attīstības tendences un projekta partneru reģionu specifikas, eksperti no Hamburgas starptautiskās ekonomikas institūta un Belastokas universitātes ir definējuši 7 viedās specializācijas jomas, tai skaitā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), veselība un uzturs, ražošana un rūpniecība u.c. Šobrīd VPR arī iniciē diskusiju par to kā reģionā attīstīt IKT balstītu videi draudzīgu inovāciju rašanos, tādā veidā apvienojot reģionam divu nozīmīgu jomu sadarbību.

Iepriekš notikušajās sanāksmēs, kuru laikā VPR pārstāvji tikās ar biznesa atbalsta organizācijām, pašvaldībām un uzņēmējiem, secināts, ka pašreiz atbalsta sistēmu un instrumentu gūzmā nereti uzņēmēji vai citu atbalsta institūciju pārstāvji un pašvaldības neprot noorientēties, tāpēc inovāciju brokerim jeb pārrobežu sadarbības tīkla uzturētājam katrā reģionā, kā reālai, sasniedzamai personai, būtu jānodrošina informācijas ievākšana, uzturēšana un nodrošināšana gan inovāciju un viedās specializācijas atbalstam, gan uzņēmējdarbības uzsākšanas, finansējuma piesaistīšanas un infrastruktūras pieejamības jautājumos. Turklāt projekts “SUPER” paredz izstrādāt rīcības plānu, kas apkopos reģionā pieejamos inovāciju un videi draudzīgu inovāciju atbalsta sistēmas elementus un izstrādās rīcības plānu sadarbības stiprināšanai un pilnveidei gan reģionālā, gan nacionālā līmenī ar mērķi veicināt tieši eko-inovāciju attīstību. Paredzēts, ka sanāksmes laikā gūtie secinājumi un izstrādātie risinājumi tiks izmantoti kā bāze tālākām projekta aktivitātēm.

Jau oktobrī projekta GoSmart BSR partneri, par pamatu ņemot pašreizējās atbalsta sistēmas nepieciešamos uzlabojumus, uzņēmēju interviju rezultātus un pasākuma laikā gūto informāciju un idejas, sāks veidot pārrobežu sadarbības tīkla pakalpojumu pakas, lai jau nākamajā gadā kopā ar uzņēmējiem to funkcionalitāti varētu pārbaudīt praksē.

Pasākums tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam projekta „GoSmart BSR” un programmas Interreg Europe 2014.-2020.gadam projekta “SUPER” aktivitāšu  ietvaros.

Projektu “GoSmart BSR” īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 7 partneriem Baltijas jūras reģionā ar mērķi palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti, lai piemērotu viedas specializācijas pieeju. Projekta “SUPER” mērķis ir  attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta sistēmas partneru reģionos. Vairāk par abiem projektiem iespējams uzzināt www.vidzeme.lv.

Papildu informācija:

Santa Niedola, projekta "GoSmart BSR" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, mob.t. +371 26674261.

Laima Engere, projekta “SUPER” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, mob.t. +371 28376912, laima.engere@vidzeme.

Informāciju sagatavojusi: Liene Sarapova, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, liene.sarapova@vidzeme.lv, mob.t. +371 22307826.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit