Jaunumi

attēls

Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi poligonā "Daibe"

2018-06-21

Foto: SIA ZAAO

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifusSIA „ZAAO” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”. Jaunais tarifs stāsies spēkā no 2018. gada 19.jūlija. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli (DRN) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Komersants Regulatorā vērsās ar jaunu tarifu projektu līdz ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas noteica, ka atkritumu poligona apsaimniekotājam bija jāsamazina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par DRN, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs, un valsts budžetā samaksāto DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Vienlaikus tarifu projekts tika izstrādāts, jo komersants ir realizējis Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus, kā rezultātā poligonā „Daibe” mainījušies tehnoloģiskie procesi, apsaimniekojamo atkritumu plūsmas, atkritumu daudzumi un regulējamā pakalpojuma izmaksas. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka DRN par apglabāšanu ir iekļaujams tarifā atbilstoši apglabātajam atkritumu daudzumam.

Regulators 2017.gada 13.oktobrī atkritumu poligona „Daibe” administrācijas ēkā „Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, organizēja uzklausīšanas sanāksmi par komersanta iesniegto tarifu projektu. Tajā piedalījās SIA „ZAAO” un pašvaldības pārstāvji. Sanāksmes laikā priekšlikumi un ierosinājumi par iesniegto tarifa projektu netika izteikti. 2017.gada 20.septembrī visām Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām, kuru radītie sadzīves atkritumi nonāk atkritumu poligonā „Daibe”, tika nosūtīta informācija par iesniegto tarifu projektu.

SIA „ZAAO” reģistrēta 1998.gada 20.novembrī. Komersanta kapitāldaļu turētājas ir divdesmit divas Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, kas jāmaksā atkritumu radītājam.

Kopējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu radītājam veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu; pārvadāšanu; pārkraušanu; šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu; par uzglabāšanu; dalītās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Lēmums

Informācijas avots: https://www.sprk.gov.lv/jaunums/regulators-apstiprina-jaunus-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifus-poligona-daibe-pargaujas-novada

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit