Jaunumi

attēls

Augustā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-08-24

18. augustā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:
•    Lēma par piedalīšanos projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada pašvaldības ē

18. augustā notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:
•    Lēma par piedalīšanos projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” (plašāka informācija 4. lpp).
•    Lēma par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010. gada 21. jūlija protokols Nr. 8 lēmums 2.§”, piedaloties projektu atklātajā konkursā ar projekta pieteikumu „Burtnieku novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, kura īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir LVL 50 000.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības nolikumu „Par atlīdzību Burtnieku novada pašvaldībā” un Burtnieku novada pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalu.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr...../2010 “Grozījumi 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 „Burtnieku novada pašvaldības nolikums””.
•    Apstiprināja pašvaldības Sociālā dienesta Nolikumā izdarīto grozījumu tekstu, kas nosaka, ka Sociālais dienests ir iestāde.
•    Lēma izdarīt precizējumus Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
•    Lēma apstiprināt par Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Lindu Sēni (interviju ar vadītāju lasiet 1. lpp).
•    Lēma piešķirt finansējumu LVL 200 biedrībai „Vidzemes sporta asociācijai” Kaspara Pakera startam Pasaules čempionātā 2010. gadā (plašāka informācija 1. lpp).
•    Lēma piešķirt Irēnai Garai pabalstu par operāciju un ārstēšanos.
•    Lēma par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā no vairākām privātpersonām.
•    Lēma par dzīvojamās platības piešķiršanu vienai personai.
•    Lēma par zemes nomas pārtraukšanu uz zemes vienības „Dambītes” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā daļu pirms termiņa.
•    Lēma par vairāku zemes nomas līgumu pārtraukšanu pirms termiņa.
•    Lēma par īpašuma „Veikneri” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu un nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
•    Lēma par adreses maiņu ēkām un būvēm Matīšu un Burtnieku pagastos.
•    Lēma par nosaukuma maiņu valsts zemes vienībai.
•    Lēma par pašvaldībai piekritīgas zemes nomu Vecates pagastā.
•    Lēma par ceļa servitūta līguma slēgšanu.
•    Lēma par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
•    Lēma akceptēt būvprojektu un izsniegt būvatļauju individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai Pilātos, Valmieras pagastā.
•    Lēma, pamatojoties uz Burtnieku novada saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par teritorijas plānojumiem”, neatļaut laivu kanāla izbūvi Burtnieku pagastā.
•    Papildus jautājumi.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit