Jaunumi

attēls

18. augusta domes sēdes darba kārtība

2010-08-16

18. augustā plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.


DARBA KĀRTĪBA
:

18. augustā plkst. 10:00 Burtnieku administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.


DARBA KĀRTĪBA
:

1.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
2.    Par grozījumiem lēmumā „Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā” no 2010.gada 21.jūlija protokols Nr.8 lēmums 2.§
3.    Par Burtnieku novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga apstiprināšanu
4.    Par Burtnieku novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Burtnieku novada pašvaldībā” un Burtnieku novada pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalas apstiprināšanu
5.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “ Grozījumi 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2010 „Burtnieku novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
6.    Par pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma grozījumu apstiprināšanu
7.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā
8.    Par Burtnieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas apstiprināšanu
9.    Par sportam paredzēto naudas līdzekļu sadali 
10.    Par finansiālo atbalstu folkloras kopas “ ROTA” vadītājai
11.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
12.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
13.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
14.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
15.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
16.    Par dzīvojamās platības piešķiršanu
17.    Par zemes nomas pārtraukšanu uz zemes vienības „Dambītes” Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā
18.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa (Priedes 53)
19.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
20.    Par īpašuma „Veikneri” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
21.    Par adreses maiņu ēkām un būvēm (Gruntes)
22.    Par adreses piešķiršanu ēkām un būvēm
23.    Par nosaukuma maiņu valsts zemes vienībai (Cūkgani)
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Rūķīši 1”,Vecates pagasts, Burtnieku novads
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu “Vecate”,Vecates pagasts, Burtnieku novads
26.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa
27.    Par ceļa servitūta līguma slēgšanu ar Latvijas Agronomu Biedrību
28.    Par ceļa servitūta līguma slēgšanu
29.    Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
30.    Par dzīvojamās mājas „Kalnieši 20” būvniecību
31.    Par laivu kanāla izbūvi Burtnieku pagasta „Dambju” zemes gabalā
32.    Papildus jautājumiZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit