Jaunumi

attēls

Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludina 3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

2017-12-18

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1  Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums –41 122,85 EUR;

Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums – 35 000 EUR;

Piezīme:  Rīcībās 1.1. un 1.2. trešajā kārtā netiks atbalstīti būvniecības projekti.

Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 35 000 EUR.

Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 72 000 EUR.

Vairāk informācijas šeit

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit