Jaunumi

Burtnieku novada pašvaldībā 5 jaunas vakances - papildināts

2017-11-27

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

VECATES PAGASTA BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJU

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai augstāka izglītība;
 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītības bibliotēku darba jomā, vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāti bibliotēku darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • darba pieredze bibliotekāra darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas prasmes strādāt ar “Microsoft Office” programmām;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas svešvalodu zināšanas darbam nepieciešamajā apjomā (angļu valoda un/vai citas);
 • izpratne par bibliotēku informācijas sistēmu.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • organizēt un nodrošināt bibliotēkas darbu;
 • veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu un papildināšanu;
 • nodrošināt kvalitatīvu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu;
 • organizēt kultūrizglītojošus pasākumus, kas saistīti ar lasīšanas, mūžizglītības veicināšanu.

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2017.gada 18.decembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856, 29388422.


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

SAIMNIECISKĀS NODAĻAS VADĪTĀJU

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība. Vēlams inženierzinātnē, dabaszinātnē, vadībzinātnē vai tiesību zinātnē;
 • darba pieredze īpašumu apsaimniekošanā;
 • darba pieredze īpašumu apsaimniekošanas jomā valsts iestādē vai pašvaldībā un/vai pieredze teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē un piemērošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pārzināt ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un būvniecību saistītus regulējošos normatīvos aktus;
 • prasme pieņemt stratēģiskus lēmumus;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • labas analītiskās un laika plānošanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • Saimnieciskās nodaļas darba koordinēšana un vadīšana;
 • koordinēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un to izmantošanu atbilstoši mērķiem, tajā skaitā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu;
 • koordinēt pašvaldības dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • koordinēt licencēto makšķerēšanu, licencēto zveju Burtnieka ezerā, zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas pasākumus;
 • koordinēt pašvaldības teritorijā esošo daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu;
 • koordinēt pašvaldības autotransporta izmantošanu un uzturēšanu;
 • nodaļas budžeta plānošana un izpilde.

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2017.gada 10.decembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856, 29388422.


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

DABAS RESURSU SPECIĀLISTU (-I)

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība. Vēlams dabaszinātnē;
 • darba pieredze dabas resursu aizsardzības un izmantošanas projektu organizēšanā un vadīšanā vismaz 3 gadi;
 • pārzināt ar dabas resursu aizsardzību un izmantošanu saistītos regulējošos normatīvos aktus;
 • prasme pieņemt stratēģiskus lēmumus;
 • prasme analizēt, plānot un uzņemties atbildību;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • labas analītiskās un laika plānošanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • Ar Burtnieka ezeru un citu pašvaldības ūdenstilpju saistītu projektu, attīstības stratēģijas un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde un vadība;
 • organizēt licencēto makšķerēšanu, licencēto zveju Burtnieka ezerā, zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas pasākumus;
 • organizēt pašvaldības dabas resursu (t.sk. pazemes aktīvu) racionālu izmantošanu, apsaimniekošanu, uzraudzību un monitoringu.

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2017.gada 10.decembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856, 29388422.


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UN AUTOCEĻU APSAIMNIEKOŠANAS SPECIĀLISTU (-I)

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība. Vēlams inženierzinātnē vai/un īpašumu apsaimniekošanas jomā;
 • darba pieredze īpašumu apsaimniekošanā;
 • darba pieredze īpašumu apsaimniekošanas jomā valsts iestādē vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pārzināt ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, autoceļu ikdienas uzturēšanu un būvniecību saistītos regulējošos normatīvos aktus;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • elastība, precizitāte, atbildības sajūta;
 • labas latviešu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • Organizēt pašvaldības nekustamo īpašumu un autoceļu apsaimniekošanu un to izmantošanu atbilstoši mērķiem;
 • Apzināt, uzskaitīt, apsekot, novērtēt un risināt jautājumus par Pašvaldībai piederošo dzīvojamo un neapdzīvojamo telpu izmantošanu, perspektīvo attīstību;
 • Administrēt, plānot un saskaņot darbus, kas attiecas uz ceļu un ielu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2017.gada 10.decembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856, 29388422.


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA KOORDINATORU (-I)

(UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība. Vēlams humanitārā, sporta vai vadībzinātnē;
 • darba pieredze kultūras vai/un sporta pasākumu vadītāja vai attiecīgās jomas organizatora/koordinatora darbā.
 • organizatora spējas, iniciatīva un prasme atbildīgi komunicēt ar pašvaldības darbiniekiem visos līmeņos, fiziskām un juridiskām personām, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes strādāt ar "Microsoft Office" programmām;
 • zināšanas dokumentu pārvaldībā, normatīvo aktu/lēmumu projektu izstrādē, projektu vadībā, darbu organizēšanā un vadīšanā;
 • zināšanas par valsts pārvaldi un tās struktūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

Galvenie pienākumi pretendentam:

 • Plānot un koordinēt kultūras un sporta procesus novadā, atbilstoši kultūras un sporta stratēģijai, tās mērķiem sabiedrības interesēs;
 • Valsts un novada līmeņa kultūras un sporta pasākumu koordinēšana un organizēšana;
 • Līdzdalība Pagasta līmeņa kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, to uzraudzība un izvērtēšana savas kompetences ietvaros;
 • Koordinēt kultūras namu un sporta kompleksu (laukumi, sporta zāles u.c.) racionālu izmantošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2017.gada 10.decembrim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; pa faksu 64238257, vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 25668856, 29388422.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit