Jaunumi

attēls

Patriotisma gaismas lokā jeb barikāžu atcere Rencēnos

2017-01-25

No kreisās P. Tabūns, R. Ozoliņa, I. Krieva, A. Bērziņš, D. Oliņa, I. Birzkope, L. Siliņa 1991. gada barikāžu atceres pasākumā Rencēnu pamatskolā. FOTO: Guntis Lapers.      

Mantojumā atstātais var pasargāt, tikai jāpierāda, ka to spējam novērtēt un ka par to nesam atbildību. Tā Rencēnu pamatskolā  mākslīgā ugunskura gaismas lokā ar Valsts himnas dziedājumu pieminējām 1991. gada barikāžu laika notikumus.

Novadpētniecības pulciņa dalībnieki lasījumos izsekoja notikumiem Rīgā un Rencēnu pagastā, kas norisinājās toreiz,  pirms 26 gadiem. Plašs skolas muzejā savākto materiālu apkopojums par  barikāžu atceres un notikumu tradīcijām tika izlikts apskatei. Šie materiāli noderēja kā skolēniem, tā skolotājiem.

Ikviens varēja uzzināt, kas bija barikāžu dalībnieki no Rencēnu pagasta. No skolas došanos uz barikādēm toreiz organizēja un tur atradās direktore Rasma Ozoliņa saziņā ar kolhoza “Zelta druva” vadību.  Mācību darbu skolā nepārtrauca.

Jaunākajai dalībniecei Gundegai Jansonei bija 21 gads, vecākajam skolotājam Jānim Saliņam – 64. No skolas Latvijas aizsardzības laikā Rīgā vēl piedalījās: Spulga Auniņa, Māra Ivanova, Venta Vektere, Inese Birzkope, Ģirts Grava, Juris Vaivads, Dina Oliņa, Ināra Krieva. Barikādēs piedalījās arī darbinieki: Jolanta Dreimane un  Andris Zaķītis.  Kad laika gaitā apkopojām ziņas, barikāžu dalībnieku sarakstam pievienojām arī  skolotājus Gintu Liepiņu un Ingunu Vekteri, darbiniekus – Modri Lejiņu, Valeriju Kalniņu, Zigmāru Maļikenu, Aivaru Bērziņu un Vitu Oliņu. Viņu vārdi izlasāmi kopējā Rencēnu pagasta barikāžu dalībnieku sarakstā, kurā minēts 131 Latvijas aizstāvis. Vairāki no viņiem jau devušies aizsaulē (atzīmēti ar zvaigznīti).

Pasākumu “Rīta zvaigzne – mana dzimtene” emocionālāku padarīja Rūjienas izstāžu zāles un muzeja vadītāja Līga Siliņa ar dziesmām un komentāriem par barikāžu laika gaisotni Rūjienā un Japānā. Viņas vadībā visi kopā no jauna iemācījāmies Ēvalda Siliņa dziesmu “Nevajag daudz”.

Barikāžu laikā galvenais saziņas līdzeklis bija radio, jo mobilo telefonu jau nebija, un ielās cilvēki televizorus neskatījās. Un atmiņās par barikāžu notikumiem Latvijas Radio namā dalījās bijušais sporta skolotājs, žurnālists un Saeimas deputāts Pēteris Tabūns, kurš jau vairākus gadus dzīvo Rencēnos. Viņš, stāstot un raksturojot  aktivitātes, uzbūra ainu, kā radio ļaudis sagatavoja sevi un telpas varbūtējam OMON iebrukumam, kā par notiekošo informēja radioklausītājus visā Latvijā.

Skolas muzeja vadītājas I. Birzkopes un direktores D. Oliņas sarūpētos ziedus un  dzejnieces Maijas Laukmanes laba vēlējumus saņēma skolotāji un skolas darbinieki – barikāžu dalībnieki.  P. Tabūns skolas kolektīvam dāvināja saldumus.

Lai drosme un kopība neapdzistu, bija svarīgi satikties un dalīties atmiņās, lai vēstures notikumus nodotu tālāk. Pasākuma noslēgumā novadpētniecības pulciņa dalībnieki norunāja dzejnieka Andra Vējāna dzejoli “Rīta zvaigzne – mūsu dzimtene”. Dzejolis bija  kā rosinājumam izprast sevī patriotismu, kas veidojas cieņā pret pagātni, pret sasniegto šodien un glabājamo nākotnei.

Raksta autors: Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģe, 1991. gada barikāžu dalībniece

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūlijs 2019     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit