Jaunumi

Pašvaldība piedalās projektā par jauniešu centra izveidi Burtniekos

2010-06-11

Burtnieku novada pašvaldība ar 9. jūnija ārkārtas domes sēdes lēmumu piedalās Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros, projektu konkursā ar komponentprojektu „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Burtnieku novada pašvaldībā”, kuras ietvaros plānots izveidot jaunatnes iniciatīvu centru Burtnieku pagastā J. Vintēna ielā 15.

Jauniešu centrs plānots kā viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām. Centrs būs īpaši nozīmīgs posms starp „neaktīvo" un „aktīvo" jaunieti, tā būs vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi būs pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. Centrs jaunatnes jomā sadarbosies ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām un iestādēm.


Kā stāsta Burtnieku novada pašvaldības izglītības koordinatore Inese Gaumane, centrs veicinātu ar neformālās izglītības metodēm atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinātu uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvātu iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.


Projekta apstiprināšanas gadījumā jaunizveidotais jaunatnes centrs
1.    nodrošinās jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
2.    sekmēs jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
3.    radīs labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
4.    nodrošinās nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
5.    sekmēs jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
6.    nodrošinās  piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
7.    sekmēs sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū centra darbībā;
8.    sekmēs starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
9.    nodrošinās jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
10.    veicinās sadarbību starp centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par centra darbību;
11.    sekmēs pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.

Projekta finansējums - 72156 Ls. Ārkārtas sēdē lemts nodrošināt projekta līdzfinansējuma daļu 5% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kas nesastāda vairāk par 3700 Ls no Burtnieku novada pašvaldības līdzekļiem. Ja valsts budžets nespēs nodrošināt projekta līdzfinansējuma daļu 15 % apmērā, ar sēdes lēmumu, pašvaldība apņemas to līdzfinansēt no saviem līdzekļiem.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Decembris 2019     
1
23456 7 8
9101112 13 14 15
16171819 20 21 22
2324 2526 27 28 29
3031

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit