Jaunumi

attēls

Spāru svētki poligonā Daibe

2010-06-08

4.jūnijā, poligonā Daibe tika svinēti spāru svētki jaunceļamajam atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra angāram. Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru, kas sastāv no angāra un laukuma, pilnībā pabeigt plānots septembra mēnesī, kad tajā

4.jūnijā, poligonā Daibe tika svinēti spāru svētki jaunceļamajam atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra angāram. Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru, kas sastāv no angāra un laukuma, pilnībā pabeigt plānots septembra mēnesī, kad tajā tiks uzstādītas atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtas. Ar to palīdzību poligonā Daibe tiks šķiroti arī sadzīves atkritumi, kas līdz šim atkritumu noglabāšanas krātuvē tika noglabāti nešķiroti.

Atkritumu priekšapstrādes procesā no sadzīves atkritumiem mehāniski tiks atdalītas otrreizējās izejvielas - papīrs, PET pudeles un polietilēna plēve - , kā arī bioloģiski noārdāmie atkritumi. Tā rezultātā būtiski tiks samazināts noglabājamo atkritumu apjoms, vairāk otrreizēji izmantojamo materiālu tiks nodoti pārstrādei, līdz ar to palielināsies poligona ekspluatācijas ilgums.

Paralēli atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveidei poligonā notiek otrās atkritumu noglabāšanas krātuves izbūve.

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (ZAAO) mājas lapas www.zaao.lv apmeklētājiem ir iespēja sekot būvniecības procesam poligonā. Poligonā ir uzstādītas divas webkameras, kas ļauj vērot, kā noris otrās atkritumu noglabāšanas krātuves un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveide.


Darbi tiek veikti projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros. Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,59 miljoni latu, no kurām 85% jeb 2,2 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet ZAAO ieguldījums ir 388 tūkstoši latu.

 

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Pabērzs
SIA ZAAO attīstības daļas vadītājas vietnieks
Tālr. 642 81250
Mob. tālr. 29121093
E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009