Jaunumi

Saeimā pieņemts Invaliditātes likums

2010-05-25

20.maijā, Saeimā 3. lasījumā pieņemts Invaliditātes likums, kura mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku personām ar prognozējamu invaliditāti, kā arī mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti un sociālās atstumtības risku. Likums stāsies spēkā pēc tam, kad to būs izsludinājis Valsts prezidents.

Likums nosaka vairākus jaunus no valsts budžeta apmaksātus pakalpojumus personām ar invaliditāti.

No 2011.gada 1.janvāra nodrošinās:
•    psihologa konsultācijas ģimenēm, kurās bērnam pirmreizēji noteikta invaliditāte;
•    līdz 2012. gada 31.decembrim asistenta pakalpojumus pašvaldībā cilvēkam ar pirmās grupas redzes invaliditāti, kurš nesaņem valsts pabalstu cilvēkam ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana.

Asistenta pakalpojumus šie cilvēki varēs saņemt līdz 10 stundām nedēļā.

No 2011.gada 1.septembra pieejami:
•    surdotulka pakalpojumi izglītībai cilvēkam, kuram dzirdes traucējumi nav kompensējami ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuram, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta surdotulka pakalpojuma nepieciešamība.

Šos pakalpojumus līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā varēs saņemt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanai.

No 2012.gada 1.septembra nodrošinās:
•    asistenta pakalpojumus izglītības iestādēs - cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu vai bērnam ar invaliditāti, kuram, pamatojoties uz VDEĀVK ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta asistenta pakalpojuma nepieciešamība.

Minētos pakalpojumus pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai varēs saņemt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

No 2013.gada 1.janvāra pieejami:
•    asistenta pakalpojumi pašvaldībā - cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu (t.sk. redzes invaliditāti) un bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram, pamatojoties uz VDEĀVK ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta asistenta pakalpojuma nepieciešamība. Minētos pakalpojumus nodrošinās līdz 40 stundām nedēļā atkarībā no cilvēka veselības stāvokļa un sociālām aktivitātēm;
•    surdotulka pakalpojumi cilvēkam, kuram dzirdes traucējumi nav kompensējami ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Tie līdz 10 stundām mēnesī būs pieejami, lai nodrošinātu saskarsmi ar citām juridiskām un fiziskām personām.

Tāpat likums paredz, ka cilvēkam ar prognozējamu invaliditāti ārstējošais ārsts izstrādās individuālo rehabilitācijas plānu. Plāna izstrāde ir obligāta. Vienlaikus saskaņā ar individuālajā rehabilitācijas plānā norādīto cilvēkam ar prognozējamu invaliditāti likumā ir noteiktas tiesības prioritāri saņemt no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Cilvēkam ar invaliditāti individuālo rehabilitācijas plānu izstrādās un tā izpildi kontrolēs pašvaldības sociālais dienests. Minētā plāna izstrādes nepieciešamību noteiks VDEĀVK.

Lai gan trīs invaliditātes grupas valstī saglabāsies arī pēc 2013.gada 1.janvāra, jaunajā likumā ir mainīta invaliditātes noteikšanas sistēma. Atbilstoši tai no 2011.gada 1.janvāra bērniem līdz 18 gadu vecumam invaliditāti noteiks bez iedalījuma grupās (pašreiz invaliditāti bez iedalījuma grupās nosaka līdz 16 gadu vecumam).

Cilvēkus darbspējīgā vecumā līdz 2012.gada 31.decembrim izmaiņas neskars, jo viņiem saglabāsies esošā invaliditātes noteikšanas sistēma. Savukārt no 2013.gada 1.janvāra invaliditāti viņiem noteiks pēc Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā (SFK) noteiktajiem principiem. Šiem cilvēkiem funkcionālo spēju ierobežojumu un to radīto darbspēju zaudējumu izvērtēs procentos. Viņiem noteiks I, II vai III invaliditātes grupu, ja darbspēju zaudējums attiecīgi būs 80-100%, 60-79% un 25-59% apmērā.

Savukārt, ja cilvēki pensijas vecumā atkārtoti veiks invaliditātes ekspertīzi, viņiem no 2011.gada 1.janvāra to saglabās arī gadījumā, ja funkcionēšanas ierobežojumi būs saistīti ar vecuma izraisītām pārmaiņām organismā.

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem pensijas vecumā veiks pirmreizēju invaliditātes ekspertīzi un noteiks I, II vai III invaliditātes grupu, kā arī nepieciešamos atbalsta pasākumus arī gadījumā, ja funkcionēšanas ierobežojumi būs saistīti ar vecuma izraisītām pārmaiņām organismā. Pašreiz šādos gadījumos invaliditātes ekspertīzi neveic.

Likums izstrādāts, pamatojoties uz politikas plānošanas dokumentu Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015.gadam un Rīcības plānu Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015.gadam. Likums atbilst Eiropas Savienības nostādnēm invalīdu integrācijas politikas jomā.

Invaliditātes likums reglamentē gan personu ar invaliditāti, gan personu ar prognozējamu invaliditāti tiesības un pienākumus, kā arī nosaka invaliditātes un prognozējamu invaliditātes ekspertīzes organizāciju, principus un atbalsta pasākumus invaliditātes un prognozējamas invaliditātes seku mazināšanai.Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit