Jaunumi

21. aprīļa Domes sēdes darba kārtība

2010-04-19

Burtnieku novada domes 2010. gada 21. aprīļa sēdē izskatāmie jautājumi.

Darba kārtība:

1.    Par projekta aktivitāti autoceļa A-1 Žagatas- Vecdīveļi – Jērcēnu pagasta robeža 3,1 km rekonstrukcija
2.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
3.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
4.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
5.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā
6.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu””
7.    Par saistošiem noteikumiem Nr.__/2010 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu””
8.    Par Burtnieku novada pašvaldības domes 2010.gada 17.februāra lēmuma „Vecates,
Matīšu, Burtnieku, Ēveles, Rencēnu un Lizdēnu ūdens ieguves, atdzelžošanas, maģistrālo apgādes sistēmu un notekūdeņu apsaimniekošanas ietaišu un maģistrālo notekūdeņu vadu nomu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete”” atcelšanu
9.  Par Vecates, Matīšu, Burtnieku, Ēveles, Rencēnu un Lizdēnu ūdens ieguves, atdzelžošanas, maģistrālo apgādes sistēmu un notekūdeņu apsaimniekošanas ietaišu un maģistrālo notekūdeņu vadu nodošanu apsaimniekošanai Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete”
10.    Par automašīnu iegādi pašvaldības vajadzībām
11.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
12.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības  štatu sarakstā
13.    Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu V.C.
14.    Par bāriņtiesas darba optimizāciju
15.    Par finansiālo atbalstu sporta klubam ”Matīši”
16.    Par finansiālo atbalstu Valmieras vieglatlētikas klubam
17.    Par Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta atbalsta centru nolikumu
18.    Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada pašvaldības  Atbalsta centrā
19.    Par Burtnieku novada pašvaldības Lizdēnu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu
20.    Par interešu izglītību
21.    Par pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai
22.    Par Burtnieku novada sporta spēļu nolikuma apstiprināšanu
23.    Par atļaujas izsniegšanu I.K. „PREMIX” veikt lopbarības izbraukuma tirdzniecību   Burtnieku novada pagastos
24.    Par makšķerēšanas licenču cenu apstiprināšanu
25.    Par zemes nomas līguma pārtraukšanu pirms termiņa 
26.    Par nosaukumu apstiprināšanu
27.    Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienību platību apstiprināšanu
28.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Tālavas” Burtnieku novada Rencēnu pagastā
29.    Par nosaukumu apstiprināšanu valsts zemes vienībām
30.    Par pašvaldībai piekrītošas zemes iznomāšanu 
31.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Saitti” Burtnieku novada Valmieras pagastā
32.    Par atbrīvošanu no nomas maksas par zemes nomu
33.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Jaunstūrīši”, Burtnieku novada Valmieras pagastā
34.    Par adreses piešķiršanu
35.    Par nekustamā īpašuma “Podnieki” Burtnieku novada Matīšu pagastā, sadalīšanu
36.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašuma “Burtnieku Ausekļa vidusskola” Burtnieku novada Burtnieku pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9648 009 0020
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu
38.    Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamā zemes gabala iznomāšanu
39.    Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamā zemes gabala iznomāšanu
40.    Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamās zemes vienības iznomāšanu
41.    Par lēmuma atcelšanu un lēmuma pieņemšanu par zemes vienības piekritību
42.    Par zemes  vienību platību apstiprināšanu
43.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Parkmaļi”, Vecatē, Vecates pagastā, Burtnieku novadā
44.    Par nekustamā īpašuma “Jaunmārkundas” Burtnieku novada Matīšu pagastā, sadalīšanu
45.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaunpodnieki”, Matīšu pagasts
46.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PUČURGA” 2009.gada pārskata apstiprināšanu
47.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Burtnieku ezera pārvalde” 2009.gada pārskata apstiprināšanu –
48.    Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VP KOMFORTS” 2009.gada pārskata apstiprināšanu
49.    Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RENETE” 2009.gada pārskata apstiprināšanu
50.    Par Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada pārskata apstiprināšanu

Papildus jautājumi:
51.    Par pašvaldības automašīnu iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””
52.    Par SIA „PUČURGA” valdes priekšsēdētāja atbrīvošanu un jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu


ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit