Jaunumi

attēls

Sestdien, 27. septembrī, Matīšu pamatskola noslēdza jubilejas nedēļu ar bijušos audzēkņu, pedagogu un darbinieku salidojumu. Pēc reģistrācijas datiem salidojumā piedalījās: 183 absolventi, 30 bijušie pedagogi, darbinieki, viesi, 19 esošie pedagogi un tehniskie darbinieki.

Skolas jubileja ir atmiņas! Tieši salidojuma dalībnieki bija tie, kuri palīdzēja izveidot svētku pasākuma scenāriju. Iepriekšējā salidojumā mēs absolventiem lūdzām pabeigt šādu teikumu: Vienmēr man atmiņā paliks ….  Apkopojot anketas, visbiežāk minētas atbildes:
•    Vienmēr man atmiņā paliks jaukais, skaistais skolas laiks, tā laika izcilie pedagogi, skolotāju sirsnība, laipnība un arī stingrība.
•    Vienmēr man atmiņā paliks mana mīļā un jaukā audzinātāja, mana jaukā klase, kopā darītie darbi un nedarbi, rudens talkas, jautrās izklaides.
•    Vienmēr man atmiņā paliks skolas zvans, kuru tik bieži nevarēju sagaidīt un vēl ilgāk starpbrīdī to negribējās dzirdēt.

Vēl tagad muzejā glabājas A. Rušķes apsveikums (01.09.1995): „Domās ar visu savu sirds siltumu jums visiem, visiem novēlu baltas un darbīgas dienas. Lai ikvienam mīļš un sargājams ir šis gaišais skolas nams. Lai katrā dienā būtu kāds brīdis izjust prieku par paveikto!”

Savai ilggadīgai skolas direktorei Austrai Rušķei, kura nu jau noraugās no citiem tālumiem, bet allaž dažādos mirkļos mēs viņu joprojām jūtam un pieminam, visiem, visiem mīļajiem, kuru vairāk nav mūsu vidū skolotāju ansamblis veltīja dziesmu “Tikai pa reizei…”

Bet par savām izjūtām, emocijām, kā būtu, ja būtu vai nebūtu, atmiņās kavējās šajā laikā strādājošais direktors Māris Bušmanis (1995. – 2001.), angļu valodas skolotāja un direktora vietniece mācību darbā Vaira Vīra u.c.

Kādas tad ir skolotāju pārdomas pēc salidojuma? Lūk, atbildes.
1.    Nosauciet trīs piemērus, kas visvairāk patika vai pārsteidza skolas salidojumā:
•    Ā.Krauze – skolotājas Sanitas balss aiz kulisēm, patika viss scenārijs, skaisti noformētā skola, atmosfēra (visi ļoti omulīgi);
•    V.Logina - kuplais absolventu skaits, sabraukušie bijušie kolēģi, pārsteidza kolēģu apsveikums (dāvana);
•    L.Lurina – pasākuma vadītāju maiņa, nebija pasākums vienmuļš, izstāde par skolotājiem, skolas telpu rotājumi – paldies Austrai;
•    L.Spalviņa – vecākais absolvents, kurš vēl mācījies Bauņu skolu un šo skolu beidzis 1939.g., patika draudzīgums, saliedētība, bijušie kolēģi ieradušies (bez speciāla ielūguma);
•    A.Valpētere – man patika absolventu jaukā attieksme pret skolu, skolotājiem, skolas biedriem, skaistais salūts skolas priekšā un skolotāju foto galerija.
 
2.    Bijušie absolventi visvairāk interesējās vai bija pārsteigti, vai izteica kritiku:
•    Ā.Krauze  - ar interesi aplūkoja planšetes. Patika 1.stāva gaitenis, sakot: “Beidzot šis gaitenis ir gaišs, skaists.” Pārmetumu nebija.
•    V.Logina – absolventi ar katru nākamo salidojumu kļūst neatpazīstamāki, mīļāki, sirsnīgāki. Interesējās, vai mums skolotājiem nākošos gadus būs, ko mācīt, teicu, ka par to vairāk jums jāpiedomā. Viņi priecājās, ka skola no ārpuses, bet arī no iekšpuses kļūst arvien skaistāka, patika skolotāju izstāde 2.stāvā. Atcerējās dažādus gadījumus no skolas dzīves, piem., kā skolotāja Hilda Jansone, atgriezusies no ārzemju ceļojuma, deva visiem garšot olīveļļu, sakot: “Nu, bērniņi, pagaršojiet, šeit Latvijā pie mums vēl nav, ir laba, nenomirsiet!”
•    L.Lurina – priecājās par izremontētajām telpām. Labprāt dalījās, pastāstot par pašreizējām gaitām. Uzteica skolas saposto vidi.
•    L.Spalviņa – priecājās par izstādi 2.stāvā, bija vairāki jautājumi, kāpēc nav kafejnīcas?
•    A.Valpētere – absolventi bija pārsteigti, kā skolotāji spēj saglabāt sevī mundrumu un izteica komplimentus, cik mēs esam jaunas un smukas (patīkami, vai ne!). Arī savus bērnus absolventi labprāt vestu tikai uz šo skolu, bet saprotams, tas ir neiespējami, jo dzīve rit Rīgā, daudziem Anglijā, Īrijā, Norvēģijā u.c.

3.    Ko Jūs, skolotāj, visvairāk atceraties no savām darba vai skolas gaitām (miniet kādu interesantu atgadījumu, kuriozu, piedzīvojumu…):
•    Ā.Krauze – Mūsu klasē fizikas kabinetam bija palīgtelpa, nodalīta ar latiņām. Mēs atnācām no kora. Vispirms stāstījām kurš zēns uz kuru meiteni skatījās, 8.klase taču. Tad sākām aprunāt skolotājus. – kurš kliedz, kurš atriebjas bērniem par kaut ko, aprunājām pamatīgi. Pēkšņi atvērās palīgtelpas durvis un no turienes iznāca dusmīgs klases audzinātājs, kurš bija sarkans kā biete. Mēs bijām pārbijušies, domājām, kas nu būs. Skolotājs tik noteica: “Vai, vai meitenes, kad izaugsiet, tad sapratīsiet, ka viss nav dzīvē tik vienkārši.” Viņam ir taisnība. Mūsu skolotājs bija visforšākais. Pateicoties saviem skolotājiem, esmu pati kļuvusi par pedagogu.
•    V.Logina – atceros, kad sāku strādāt, tas ir 30 gadus atpakaļ, matemātikā daudz vairāk stundās pierādījām teorēmas, bet likumus un definīcijas atprasīju no galvas, tagad to prasu mazāk, arī mācīšanas metodes kļuvušas interaktīvākas. It sevišķi šogad daudz rēķinām, izmantojot www.uzdevumi.lv , toreiz nebija pat telefona. Audzināmās klases salidojumā atcerējās, kā visur kur esam braukuši, bieži 2 dienu ekskursijās (Puškina kalni, Sauleskalns u.c.), ik rudeni vai pavasari gājām 2 dienu pārgājienā, piemēram, apkārt Burtnieku ezeram, uz Dikļiem u.c.
•    L.Lurina – pirmajos darba gados, kad sāku mācīt angļu valodu (jo pati vēl studēju), šķiet, ka neizlasīju nevienu daiļliteratūras grāmatu, jo cēlos un gāju gulēt ar angļu valodas mācību grāmatām un stundu plāniem pie gultas. Ierodoties Matīšu skolā strādāt, ilgi staigāju apkārt skolai, meklēdama ieejas durvis.
Jau pagājuši 10 gadi, kopš skolā pirmo reizi izskanēja humānās pedagoģijas vārds. Daudzi skolotāji to saskata, kā savu ceļu bērnu audzināšanā un skološanā, bet tas nav ceļš, kas dod tūlītējus rezultātus un mērāms tikai ar uzvarām mācību olimpiādēs. Šī gada 1. septembrī, kad skolēni, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki sadevās rokās, lai samīļotu savu skolu, iesēja koka zaros katrs savu krāsainu lentīti, vēlot skolai ilgu mūžu, kad pirmajā audzināšanas stundā bērniem līdzi darbojās teju vai visi vecāki, pārņēma gandarījums un sapratne, ka esam uz pareizā ceļa.”
•    L.Spalviņa – viena klase sadalīja savā starpā mācību priekšmetus un sarakstīja špikerus (burtu lielums 8). Tos sakopēja visai klasei, ja kādam noņēma, tad vēl bija rezerves kopijas. Atceros, ka viens skolēns špikeri bija noslēpis aiz mana grāmatu kalna uz rakstāmgalda, rezultātā saņēma labu atzīmi vācu valodā. Viena klase mani bija pagodinājusi ar saspraudi uz krēsla. Jocīgākais ieraksts 9. klade kārtības kladē: “Skolniece KK iekoda skolniecei SS kājā fizikas stundas laikā”.

Svētku reizē neizpalika viesu, absolventu apsveikumi, pateicības. Visa kolektīva vārdā saku lielu paldies par jaukajiem vārdiem, paldies jums visiem, ka atnācāt, bijāt šajā svētku reizē kopā ar mums.

Esam saņēmuši arī skaistas dāvanas un paldies sakām: Burtnieku novada domei, Kocēnu Izglītības pārvaldei, Matīšu pagasta pārvaldei un kultūras centram, b/d “Matīši”, SIA “Lars Limited” valdei, Cēsu maiznīcai SIA “SOLO”, Burtnieku Ausekļa vidusskolai, Rencēnu pamatskolai, Liepas pamatskolai, skolas ēdināšanas firmai „Salvis”, Matīšu pagasta sieviešu apmācību centram “Dzintare”, Paldies Jums visiem, kas šajā svētku reizē bija pie mums vai arī tikai domās vienkārši vēlēja mums labu.

Par svētku balles mūziku pateicamies grupai “Alianse” (vad. Guntars Aizupietis).

Visbeidzot vēl atgādināšu novēlējumu, lai šajā salidojumā ik katram absolventam būtu tas gods atstāt svētkus kā pēdējam viesim. Tādēļ apsveicu ar šo iegūto titulu absolventus Tomu Bērziņu un Valdi Zāģeru.

Vēlu jums, matīšnieki, dāsnu rudeni, daudz jaunu ieceru, to piepildījumu un gandarījumu par dzīvi! Absolventiem – lai prieks par atkalredzēšanos un uz tikšanos ja ne ātrāk, tad noteikti – skolas 85 gadu jubilejā 2019.gadā! Lai veicas visiem Matīšu skolas absolventiem,  pedagogiem,  darbiniekiem celt savu dzīves māju no PATEICĪBAS, no PRIEKA, no MĪLESTĪBAS, no GUDRĪBAS, no LABSIRDĪBAS un, protams, no ATMIŅĀM. Lai pēc gadiem mums izdodas kā šodien – atkal būt kopā!  Nu esam vēl apgarotāki, apņēmības pilni strādāt, dzīvot un mīlēt ja ne gluži saules mūžu, tad vēl vismaz gadus 80 noteikti!

Veneranda Logina, Matīšu pamatskolas direktore

 

Visas bildes  no salidojuma pieejamas šeit:
http://failiem.lv/u/zekmtfe
http://failiem.lv/u/aybfdpp
http://failiem.lv/u/unrazom


Vairāk par Matīšu pamatskolu uzzināsi sižetā:
 

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit