Jaunumi

attēls

Satiksmes ministrs pauž atbalstu VPR idejai par pakalpojuma ”Transports pēc pieprasījuma” radīšanu

2014-04-28

Risinot sabiedriskā transporta problēmas Vidzemē, Vidzemes plānošanas reģions iecerējis īstenot pavisam jaunu un inovatīvu projektu, izveidojot pakalpojumu – „Transports pēc pieprasījuma”. Vizītes laikā 25.aprīlī Rūjienā, tiekoties ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem, Satiksmes ministrs Anrijs Matīss pauda konceptuālu atbalstu idejai par jaunā pakalpojuma izveidi Vidzemes plānošanas reģionā, atzīstot, ka veiksmīga projekta rezultātā, pieredzi varētu pārņemt ne tikai citi plānošanas reģioni Latvijā, bet risinājums varētu kalpot kā labās prakses piemērs arī starptautiski. Ministrs Vidzemes plānošanas reģionam atklāja, ka, iespējams, pakalpojuma pilotprojekts varētu tiks finansēts no mērķdotācijām sabiedriskajam transportam.

Tā kā Vidzemes plānošanas reģions pēc platības ir lielākais reģions Latvijā ar zemu iedzīvotāju blīvumu un pastāv lieli attālumi starp viensētām – tas viss pastāvīgi ietekmē sabiedriskā transporta pakalpojumus – sabiedriskā transporta intensitāte samazinās, jo sabiedriskā transporta reisi vairs nav ekonomiski izdevīgi. Pēdējo 4 gadu laikā sabiedriskā transporta nobraukums ir samazinājies vidēji no 6 900 000 km uz 6 500 000 km. Sabiedriskais transports kursē retāk, daudzviet nekursē nedēļas nogalēs. Transporta jomas eksperti secinājuši, ka elastīgas un ilgtspējīgas sabiedriskā transporta sistēmas trūkums ir būtisks elements, kas negatīvi ietekmē ikvienu vietējās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanu, jo tieši transports nodrošina teritorijas spēju būt konkurētspējīgai un integrētai valsts ekonomikā. Brīva piekļuve pamatpakalpojumiem nodrošina ikvienam indivīdam zināmu dzīves kvalitāti, t.sk. labklājību, paralēli arī kavējot migrāciju uz lielākām pilsētām.
 
Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas transporta sistēmas veidošanā pastāv būtiskas problēmas, kuras būtu jārisina. Vietējām un reģionālajām pašpārvaldēm jārod risinājumi, lai attīstītu publiski pieejamus, alternatīvus transporta pakalpojumus, nodrošinot savu iedzīvotāju un viesu brīvu pārvietošanos. Attīstot alternatīvus transporta pakalpojumus, ir iespēja nodrošināt pārvietošanās iespējas tiem, kuriem to līdz šim liedz tradicionālais sabiedriskais transports, kas darbojas “Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma” ietvaros. Turklāt, ieviešot jaunus risinājumus, jāseko arī Eiropas Savienības aicinājumam, domāt par videi draudzīgu un ilgtspējīgu pārvietošanās veidu.

Par pakalpojumu “Transports pēc pieprasījuma”
Ideja aizgūta no citu valstu labās prakses piemēriem, kur līdzīga rakstura problēmām jau atrasts risinājums – Transports pēc pieprasījuma, kas ir papildinājums ierastajam sabiedriskajam transportam. Vietās, kur sabiedriskais transports kursē neregulāri vai nekursē vispār, iedzīvotājiem ir dota iespēja pieteikt individuālu braucienu sev vēlamā laikā, lai nokļūtu līdz tuvākajam reģiona centram, kur atrodas galvenās pakalpojumu saņemšanas vietas, piemēram, ārsts, skola, veikals, u.tml.. Pieteikties braucienam iespējams zvanot uz pakalpojumu sniegšanas centru vai piesakoties elektroniski internetvietnē. Pakalpojumu sniegšanas centra darbinieks saņemtos datus apkopo un sazinās ar pakalpojuma sniedzējiem par plānotajiem maršrutiem tuvākajās dienās. Labās prakses piemēri ārvalstīs liecina, ka brauciens iedzīvotājiem neizmaksā vairāk kā biļetes cena ierastajā maršrutā, braucot ar autobusu, kamēr starpība tiek atlīdzināta vai nu no pašvaldības, vai valsts budžeta. Kāds būtu optimālākais risinājums Vidzemē, par to vēl tiek plaši diskutēts, taču nav šaubu, ka arī paši iedzīvotāji, to paradumi un drosme izmēģināt jauna veida pakalpojums ir viens no nosacījumiem, lai ideja par Transports pēc pieprasījuma pāraugtu veiksmīgā projektā.
 
Kas notiks ar sabiedrisko transportu?

Vidzemes plānošanas reģions ar jauno risinājumu iepazīstinājis arī sabiedriskā transporta pārvadātājus, kuriem nenoliedzami radusies interese par potenciālā projekta ideju. Nav noslēpums, ka daudzi sabiedriskā transporta maršruti ir nerentabli, daudzviet tie jau ekonomisku apsvērumu dēļ ir slēgti, taču arī pārvadātāju pārstāvji atzīst, ka tas nav risinājums. Ieviešot pakalpojumu Transports pēc pieprasījuma, iecerēts, ka ar pārvadātājiem tiktu slēgti sadarbības līgumi par esošā autoparka - mazietilpīgas autobusu izmantošanu pakalpojuma nodrošināšanai. Šobrīd interesi jau izrādījis transporta uzņēmums a/s CATA, taču turpinās sarunas arī par citu pārvadātāju iesaistīšanu.
Interese par projektu ir arī citiem plānošanas reģioniem, kas ar cerībām raugās uz konkrēto problēmas risinājumu, turklāt arī pāri robežai, Igaunijā, pašvaldību pārstāvji pozitīvi vērtējuši ieviešamā pakalpojuma ideju, izsakot vēlmi pārņemt pieredzi no Vidzemes plānošanas reģiona sekmīga projekta īstenošanas gadījumā.

Cik tālu ideja par Transports pēc pieprasījuma attīstīta?
Plānotā projekta finanšu aplēses liecina, ka, lai izveidotu pakalpojumu Transports pēc pieprasījuma un izmēģinātu tā ieviešanu arī reālajā dzīvē, nepieciešami lieli ieguldījumi. Cerības tiek liktas uz Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu palīdzības instrumentiem, jo attālināto reģionu stiprināšana un transporta problēmu risinājumu meklēšana joprojām ir aktuāla arī starptautiskajā līmenī. Daļa veiksmes būs pārdomāts un rūpīgi sagatavots projekta pieteikums, ar plašu atbalstu no iesaistītajām pašvaldībām – projekta pilotteritorijām.
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē klātesošie pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta ideju, aicinot līdzdarboties tās attīstīšanā, izveidojot īpašu Transports pēc pieprasījuma darba grupu. Šobrīd interesi izrādījušas un darba grupā darbojas Naukšēnu, Alūksnes, Madonas un Jaunpiebalgas novada pašvaldības - tās izteikušas vēlmi kļūt par projekta pilotteritorijām, izmēģinot jauno pakalpojumu. Sadarbībā ar transporta eksperti, Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis anketas gan pašvaldību pārstāvjiem, gan iedzīvotājiem, kas dzīvo potenciālajās pilotteritorijās, lai apzinātu esošās problēmas ar sabiedriskā transporta izmantošanu, kā arī, lai gūtu apstiprinājumu, ka ne tikai pašvaldību pārstāvji, bet arī paši iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties pakalpojuma testēšanā. Lai pakalpojumu būtu iespējams uzturēt arī pēc projekta noslēguma, svarīgi apzināt pašvaldību gatavību līdzfinansēt jaunizveidotā pakalpojuma darbību arī turpmāk. Veiksmīgā gadījumā, ir cerības piesaistīt arī valsts līdzfinansējumu, kā jau tas ir citviet ārzemēs.  Autotransporta direkcija par Vidzemes plānošanas reģiona ieceres attīstības gaitu regulāri interesējas, taču pagaidām interese vērtējama kā piesardzīga – ideja ir mazpazīstama Latvijai, taču, domājams, vērtīgi to būtu attīstīt, pie kā arī tiek rūpīgi strādāts.

Kontaktpersona: Lotārs Dravants, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs, Vidzemes plānošanas reģions, tālr. 26359634, lotars.dravants@vidzeme.lv

Anita Āboliņa, Vidzemes plānošanas reģions

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit