Jaunumi

Martā pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-03-29

2010. gada 17. martā notika kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā 30 jautājumu:

•    lēma izveidot Burtnieku novada pašvaldības Juridisko nodaļu, apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības Juridiskās nodaļas nolikumu un nodaļas vadītājas amatā apstiprināja Nēriku Dubulti.

•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības Nolikumu par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību.

•    lēma nodot fizisko un juridisko personu parādsaistības par pašvaldības komunālā dienesta sniegtiem pakalpojumiem to bilances apmērā pēc stāvokļa uz šā gada 1. aprīli pašvaldības uzņēmumam SIA „Renete”.

•    lēma par Burtnieku novada pašvaldības sportam paredzēto naudas līdzekļu sadali. Finansējums piešķirts vairākām sporta organizācijām un biedrībām (plašāka informācija 6. lpp).

•    lēma par ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas normām (plašāka informācija 3. lpp).

•    lēma piešķirt balvu naudā par izciliem sasniegumiem mācībās pirmajā mācību pusgadā (01.09.2009.- 31.12.2009) Burtnieku Ausekļa vidusskolas skolniecēm Elīnai Kaimiņai un Signei Sēnei.

•    deleģēja Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Leiti pārstāvībai Valmieras novada, Beverīnas novada, Burtnieku novada, Naukšēnu novada, Rūjienas novada, Mazsalacas novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijā.

•    palielināja projekta ”Burtnieku novada Rencēnu pagasta „Sociālās mājas” vienkāršota renovācija” izmaksu tāmi par 17 200 latiem iesniegšanai Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā.

•    lēma pārtraukt projekta „Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcija” realizāciju. Kā arī sagatavot Rencēnu pagasta kultūras nama rekonstrukcijas tehnisko dokumentāciju un kopā ar projekta pieteikumu atkārtoti iesniegt Lauku atbalsta dienestā nākošajā projektu pieteikumu atlases kārtā. Projekta realizācija pārtraukta, ņemot vērā kultūras nama vadītājas iebildumus par tehniskajā projektā neiekļautajiem telpu rekonstrukcijas pasākumiem, kā arī veicot atkārtotu kultūras nama ēkas tehnisko apsekošanu un konstatējot vairākus agrāk neizvērtētus un tehniskajā projektā neiekļautus pasākumus.

•    lēma izsniegt SIA „DIEL” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu atradnē „Vecdiļļas 1” uz 10 gadiem.

•    lēma pārreģistrēt izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju pašvaldības SIA „Renete” derīgo izrakteņu atradnē „Karjers „Seda”” līdz 2016. gada10. augustam.

•    apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstus ar C un D uzturēšanas klasēm vasaras sezonai no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2010. gada 31. oktobrim.

•    lēma laika periodā no šā gada 1. aprīļa uz Burtnieku novada pašvaldības grants seguma ceļiem un ielām noteikt satiksmes ierobežojumus transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas.

•    piedāvāja īrēt dzīvojamo platību Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vairākām personām.

•    lēma piešķirt 300m tīklu limitu 2010. gadā zvejai Burtnieku ezerā vienai personai.

•    atļāva izstrādāt nekustamā īpašuma “Eidukas”, Burtnieku novada Rencēnu pagastā, zemes ierīcības projektu par tā sadalīšanu trīs zemes vienībās.

•    lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem “Baldieši” un „Baldieši 1, „Matīšu pagastā, „Skultes” un „Bedrītes”, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā.

•    lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma “Beveriņas” iegādei.

•    lēma iznomāt zemes vienības Burtnieku un Matīšu pagastos un pagarināt nomas līgumus ar vairākām personām par pašvaldībai piederošu zemes vienību iznomāšanu Matīšu pagastā.

•    apstiprināja zemes vienību platības, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajā daļā noteiktajām platībām.

•    apstiprināja valstij piekrītošas zemes platības, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafikās daļas datiem.

•    lēma, pamatojoties uz cesijas līgumu, nodot SIA „Burtnieku ezera pārvalde” likumiskās prasības pret vairākiem parādniekiem Burtnieku novada pašvaldībai.
ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit