Jaunumi

attēls

Kadastrālo vērtību izmaiņas Burtnieku novadā 2014. gadā

2013-10-23

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Burtnieku novadā minētajā periodā visaktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi. Reģistrēti gandrīz 260 darījumi, no tiem lielākā daļa notika ar lauksaimniecības zemi. Gandrīz 100 darījumos pārdeva zemi kopā ar ēkām un vairāk nekā 60 darījumos – dzīvokļus.  

2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei. Dzīvojamās apbūves zemei izmaiņas būs tikai Valmieras pagastā, ēkām Burtnieku un Matīšu pagastos, bet komercdarbības zemei un ēkām – Rencēnu un Valmieras pagastos. Bāzes vērtību izmaiņas nebūs ražošanas objektiem.

Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei novadā vidēji pieaugs par 19% (Vecates  pagastā par 25%, Matīšu pagastā par 21%, pārējos par 15%–19%). Labas, auglīgas, meliorētas zemes bāzes vērtība novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:

 

Zemes bāzes vērtība 2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība 2014. gadā  Ls/ha

Burtnieku pagasts

330

410

Ēveles pagasts

270

360

Matīšu pagasts

330

410

Rencēnu pagasts

330

410

Valmieras pagasts

410

510

Vecates pagasts

270

360

Nelielas izmaiņas sagaidāmas dzīvojamajiem īpašumiem. Ņemot vērā novadā notikušos zemes darījumus un  vispārējo zemes vērtību līmeni, individuālās apbūves zemei Valmieras pagasta Valmiermuižā, Annasmuižā, Vanagos un Mežvidos bāzes vērtība samazināsies no 2.80 Ls/m² uz 2.50 Ls/m². Savukārt Burtnieku un Matīšu pagastu centros neliels pieaugums bāzes vērtībās būs dzīvokļiem (no 40 Ls/m2 uz 45 Ls/m2) un daudzdzīvokļu mājām (no 34 Ls/m2 uz 38 Ls/m2).

Plašākas izmaiņas skars komercdarbības īpašumus.  Komercdarbības nekustamo īpašumu grupai izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo spēkā esošais bija apstiprināts 2009. gadā ekonomiskās krīzes sākumposmā. Jaunajā zonējumā Rencēnu pagastā izdalīts pagasta centrs, kas ir teritorija ar augstāku vērtību līmeni un labāku infrastruktūru. Tajā komercdarbības zemei bāzes vērtība nemainīsies (0.60 Ls/m2), bet pārējā pagasta  teritorijā samazināsies no 0.60 Ls/m² uz 0.45 Ls/m²  par vērtēšanai noteikto standarta gabalu. Ievērojot vispārējo zemes vērtību līmeni, zemes bāzes vērtība samazināsies Valmieras pagasta Valmiermuižā, Annasmuižā, Vanagos un Mežvidos  no 2.80 Ls/m² uz  2.50 Ls/m², Jeros no 2.80 Ls/m² uz  1.80 Ls/m²,  savukārt Valmieras pagasta pārējā lauku teritorijā  no 0.90 Ls/m² uz 0.80 Ls/m².

Izvērtējot komercdarbības tuvāko gadu attīstības perspektīvas, bāzes vērtība  Valmieras pagasta Jeros samazināsies gan komercdarbības ēkām (no 60 Ls/m² uz 50 Ls/m²), gan telpām (no 90 Ls/m2 uz 60 Ls/m2), savukārt  Rencēnu pagasta pārējā teritorijā tikai komercdarbības telpām (no 40 Ls/m2 uz 30 Ls/m2).

Valmieras pagasta  komercdarbības zemes bāzes vērtības Ls/m2 2014. gadam, iesvītrots vērtību samazinājums salīdzinājumā ar 2013. gadu

Burtnieku, Rencēnu un Valmieras pagastos atsevišķiem dzīvojamiem un komercdarbības īpašumiem iespējamas kadastrālo vērtību izmaiņas saistībā ar vērtību zonu robežu precizēšanu atbilstoši Burtnieku novada teritorijas plānojumam un situācijai dabā (Valmiermuižas un Rūpnieku ciemu teritorijas, kā arī Burtnieku un Rencēnu centru teritorijas).

Kadastrālo vērtību kopsummas Burtnieku novadā kopumā zemei palielinājušās par 12%, bet ēkām par 1%.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants. Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit