Jaunumi

Mainīta mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtība

2010-02-16

Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija (RAPLM) apstiprinājusi Burtnieku novada pašvaldības izstrādātos grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sociālajiem pabalstiem Burtnieku novadā", kas paredz korekcijas mājokļa pabalsta apmērā un piešķiršanas kārtību.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem turpmāk Burtnieku novada pašvaldības iedzīvotāji varēs saņemt mājokļa pabalstu 90 latu apmērā. Iepriekš šī summa bija 60 lati, tomēr deputāti, izprotot sarežģīto ekonomisko situāciju iedzīvotājiem, nolēma, ka nepieciešams pabalstu palielināt. Uz šo sociālo palīdzību var pretendēt ģimenes vai personas, kurām piešķirts trūcīgo statuss. Pabalsts piešķirams vienreiz uz katru mājsaimniecību.

Tāpat apstiprinātās korekcijas paredz, ka turpmāk mājokļa pabalstu varēs saņemt vientuļie pensionāri, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu. Par vientuļo pensionāru uzskatāma persona, kura nav darbspējas vecumā un saņem vecuma vai invaliditātes pensiju un kurai nav likumīgu apgādnieku.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009