Jaunumi

Janvārī pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-01-27

Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 27. janvārī domes sēdes lēmumi

 • apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2010 „Par Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada pamatbudžetu”;
 • nolemts veikt izmaiņas pašvaldības štatu sarakstā, par novada kultūras darba koordinatori nozīmējot Līgu Steberi, bet par novada sporta dzīves koordinatoru – Igoru Korņējevu;
 • atļauts pašvaldības domes deputātam Raimondam Indrānam savienot valsts amatpersonas (pašvaldības domes deputāta) amatu ar Burtnieku novada pašvaldības Dabas resursu nodaļas vadītāja, Burtnieku novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa un Burtnieku novada pašvaldības Izsoles komisijas locekļa amatiem likumā paredzētajā kārtībā;
 • nolemts piešķirt naudas līdzekļus medikamentu iegādei LS 10,00 apmērā katram Burtnieku novadā deklarētajam iedzīvotājam, kas sasniedzis 80, 85, 90, 91, 92. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 gadu vecumu, savukārt Ls 50,00 apmērā katram Burtnieku novada iedzīvotājam, kas sasniedzis 100 gadu un vairāk vecumu;
 • apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2010 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā”;
 • apstiprināti Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2010 „Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku novadā”;
 • apstiprināta Burtnieku novada sporta attīstības koncepcija, kā arī Sporta attīstības padomes sastāvs, kurā iekļauts Igors Korņējevs, Jānis Matisons, Inese Gaumane, Dace Čilipāne un novada uzņēmēju pārstāvis Jānis Kurts;
 • apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības izglītojamo apbalvošanas nolikums;
 • nolemts veikt Burtnieku novada pašvaldības valsts mērķdotācijas sadali bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ievērojot izglītojamo skaitu katrā novada izglītības iestādē, no kura aprēķina normēto izglītojamo skaitu;
 • nolemts atbalstīt Burtnieku novada pašvaldības komunālā dienesta Burtnieku novada Burtnieku pagasta, Vecates pagasta, Matīšu pagasta un Ēveles pagasta teritorijas apsaimniekošanas funkciju nodošanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”; noteikt, ka Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” ir pašvaldības komunālā dienesta apsaimniekošanas funkciju (dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošana, pagastu teritorijas uzkopšana, ielu apgaismojuma apsaimniekošana, kapu apsaimniekošana, apkures pakalpojuma sniegšana), tiesību un saistību pārņēmēja no 2010. gada 1. aprīļa;
 • nolemts par „Valmieras pagasta SIA „VP Komforts”” valdes locekli iecelt deputātu Māri Riku un deputātu Valēriju Pudenko;
 • nolemts iznomāt SIA „Renete” pašvaldības nekustamo īpašumu – divas nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 22,5 kvadrātmetri Rencēnu pagasta pārvaldes ēkā;
 • noteikti amati, kuru ieņemošās amatpersonas ir pakļautas reālam dzīvības un veselības apdraudējumam (sociālā dienesta darbinieki, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, dabas resursu nodaļas amatpersonas) un nolemts veikt šo amatpersonu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, nepārsniedzot normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteikti apmēru un ievērojot likumā noteikto kārtību;
 • nolemts slēgt līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, pilnvarojot Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektorus kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā un aizpildīt protokolus – paziņojumus, atbilstoši MK noteikumu prasībām;
 • nolemts slēgt līgumu ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi par atbalstu novada iecirkņu inspektoriem degvielas iegādei dienesta transporta līdzekļiem, piešķirot Ls 100/mēnesī.
 • nolemts izsniegt licenci SIA „VTU Valmiera” pasažieru pārvadājumu veikšanai vieglajos taksometros Burtnieku novada administratīvajā teritorijā;
 • nolemts piedalīties projektu atklātajos konkursos ar projekta iesniegumiem „Vecates pagasta „Kultūras centra” rekonstrukcija”, „Burtnieku pagasta estrādes, parka un kultūras nama stāvlaukuma vienkāršota rekonstrukcija”, „Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija”, „Krastā bāzētas infrastruktūras izbūve Burtnieku novada Burtnieku ezerā”;
 • nolemts piedāvāt īrēt Burtnieku novada pašvaldībā deklarētajai I. S. dzīvojamo platību Valmieras pagastā;
 • nolemts iecelt pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VP Komforts” par dzīvojamās mājas Valmiermuižas ielā 7, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā norīkoto pārvaldnieku uz laiku, līdz tiek novērsts apdraudējums;
 • nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Siktāri” Rencēnu pagastā un uz nekustamo īpašumu „Brasliņas” Ēveles pagastā;
 • nolemts precizēt un apstiprināt zemes vienības platībai „Zvejnieki” (Vecates pagasta, Burtnieku novadā), „Mežvidi” un „Šalkas” (Burtnieku pagasts, Burtnieku novads).

 

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit