Jaunumi

attēls

Burtnieku novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakciju nodošana sabiedriskajai apspriešanai

2012-06-01

Burtnieku novada dome 2012.gada 23. maija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 182. (prot.6, 2.punkts) „Par Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam un Vides pārskata pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriska

Burtnieku novada dome 2012.gada 23. maija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 182. (prot.6, 2.punkts) „Par Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam un Vides pārskata pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu”, lēmumu Nr.183(prot.Nr.6, 3.punkts) „Par Burtnieku novada ilgtspējas attīstības stratēģijas  2012. -2030.gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai” un lēmumu Nr. 184. (prot.Nr.6, 4.punkts) „Par Burtnieku novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.
 
Saskaņā ar noslēgto līgumu iepirkuma procedūras rezultātā teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi veic SIA „Geo Consultants” Olīvu iela 9 Rīga, LV-1004.
2011. gada oktobrī stājās spēkā jaunais „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas nosaka jaunu kārtību ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, tādējādi paredzot ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi. Lai ievērotu likumdošanas prasības Burtnieku novada pašvaldība februārī uzsāka Burtnieku novada ilgtspējas attīstības stratēģijas 2012. -2030.gadam izstrādi, šos darbus uzticot uzņēmumam, kas jau veic novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 2012. gada 30. maija līdz 11. jūlijam (6 nedēļas) tādēļ aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, novada iedzīvotājus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jums interesējošās jomās.
Ar novada attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 30.maija līdz 11.jūlijam var iepazīties:
o    Visās sešās Burtnieku novada pagastu pārvaldēs (Valmieras pagasts, Burtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts, Rencēnu pagasts, Ēveles pagasts)
o    Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt pašvaldībā līdz 2012.gada 11.jūlijam, izmantojot iesniegumu vai jau iepriekš sagatavotu anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī www.burtniekunovads.lv.
Sabiedriskās apspriešanas laikā ir plānotas tikšanās ar iedzīvotājiem un izstrādāto plānošanas dokumentu prezentācija:
27.06.2012., plkst.13:00, Burtnieku pagasta pārvaldē J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads;
27.06.2012., plkst.16:00, Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Vanagi, Valmieras pagasts, Burtnieku novads;
28.06.2012. , plkst. 13:00, Vecates  pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Vecate, Vecates pagasts, Burtnieku novads;
28.06.2012. , plkst. 16:00, Matīšu pagasta pārvaldē, Upes iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads;
03.07.2012., plkst. 13:00, Ēveles pagasta pārvaldē, „Ēveles skola”, Ēvele, Ēveles pagasts, Burtnieku novads;
03.07.2012., plkst. 16:00, Rencēnu pagasta pārvaldē, Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads.
Burtnieku novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros, vienošanās numurs 1IDP/1.5.3.2.0/10.APIA/VRAA/100/013”

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit