Jaunumi

Pagarināts zemes nomas līgums

2021-02-01

Burtnieku novada pašvaldība 20.01.2021. lēmusi pagarināt 2016. gada 11. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. 34E (3.31.1/2016/99) ar I.L. par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 9454 007 0340 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0302 zemes daļas 2,2 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0317 zemes 1,2 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām līdz 2026. gada 31. decembrim.

Noteikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0302 zemes daļas nomas maksa 55,00 EUR apmērā par 1,0 ha gadā. Noteikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0317 zemes nomas maksa 52,00 EUR apmērā par 1,0 ha gadā. Ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, tad šādas noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Noteikts, ka nomnieks par iznomāto zemi maksā nekustamā īpašuma nodokli 1,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, kā arī nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 55,00 EUR apmērā, pamatojoties uz iznomātāja izrakstīto rēķinu.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit