Jaunumi

Darbu uzsāk politiski represēto personu iesniegumu izskatīšanas komisija

2009-09-29

Šodien uz savu pirmo sēdi sanāca Burtnieku novada politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas komisija.

Ar pašvaldības domes sēdes lēmumu komisijas sastāvā tika apstiprināta Burtnieku novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Gustsone, Burtnieku novada pašvaldības zemes ierīkotāja Emīlija Gulbe, Burtnieku novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Edvīns Straume, Burtnieku novada pašvaldības juriste Nērika Dubulte, kā arī politiski represēto sabiedrisko organizāciju pārstāve Māra Grāvele. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta N. Dubulte, vietnieci - E. Gulbe, bet sekretāres pienākumi uzticēti D. Gustsonei.

Komisijas uzdevumos ietilpst:

  • izskatīt iesniegumus par politiski represētās personas statusa piešķiršanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem;
  • izskatīt iesniegumus par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu;
  • izskatīt pieteikumus par mantas vērtības atlīdzināšanu nelikumīgi represētām personām;
  • izskatīt citus jautājumus, kuru piekritību komisijas kompetencei reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti;
  • izskatīt represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku priekšlikumus, iesniegumus, sūdzības;
  • nosaka nelikumīgi represēto personas atgūstamās mantas sastāv un vērtību;
  • veic atgūstamās mantas vērtības salīdzināšanu ar mantas pašreizējo vērtību;
  • iepazīstina pieteikuma iesniedzēju ar komisijas sagatavoto atgūstamās mantas sastāvu vai zaudētās mantas vērtības atlīdzības apmēru;
  • iesniegt lēmumu projektus pašvaldības domei par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtotu izsniegšanu, kā arī lēmuma projektus par mantas atdošanu vai tās vērtības kompensēšanu;
  • sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām jautājumos par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un citos ar šīm personām saistītos jautājumus.

Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, saņemot tai adresētus iesniegumus vai lūgumus.

 

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūnijs 2019     
1 2
3456 7 89
1011 121314 15 16
1718 1920 21 22 23
2425 262728 29 30

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit