Jaunumi

attēls

Ar cerībām un pozitīvām pārmaiņām

2014-01-23

Ar labām cerībām sākas katrs gads, arī šis. Bet aizvadītais gads dzimtsarakstu nodaļā sākās ar pārmaiņām likumdošanas un tehniskā nodrošinājuma jomā. Lai uzlabotu valsts iedzīvotāju apkalpošanu pašvaldību iestādēs, tai skaitā dzimtsarakstu nodaļās, Latvijā tika izveidota jauna elektroniska Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma. Tas nozīmē, ka veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kā arī, lai iesniegtu iesniegumus par dokumentu izsniegšanu no arhīva, iedzīvotāji var vērsties jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas.

Izvērtējot aizvadītā gada pieredzi, vēlos vērst novada iedzīvotāju uzmanību uz to, ka gadījumā, ja jums nepieciešams arhīva dokuments no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra,  kas sākotnēji sastādīts Burtnieku novadā (Ēveles, Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras, Vecates pagastos) sākot no 1994.gada, tad atbildi  iespējams saņemt tajā pašā dienā. Bet ja nepieciešams dokuments no kāda cita novada vai pilsētas dzimtsarakstu nodaļas arhīva, ar iesniegumu varat vērsties sev tuvākajā dzimtsarakstu iestādē, taču jārēķinās, ka atbilde netiks sniegta uzreiz. Tas prasa laiku, lai sazinātos ar citu nodaļu, kura glabā jums interesējošo dzimšanas, laulības vai miršanas reģistru, lai darbinieks vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmā ievadītu arhīva lietu un tad sagatavotu jums atbildi uz iesniegumu.

Vēlos atgādināt, ka dzimšanas, miršanas un laulības apliecības ir tikpat svarīgs dokuments kā pase. Bet ir cilvēki, kuri nevērīgi izturas pret šiem dokumentiem, sabojā vai pazaudē tos un tad nākas izgatavot jaunus. Lai mazinātu šādus gadījumus, 2013.gada 24.septembrī Ministru kabinets ir pieņēmis jaunus noteikumus par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevām. Tagad, par atkārtoti izdotu apliecību, agrākā viena lata vietā valsts nodeva ir 7 euro.  Palielināta arī valsts nodeva par laulības reģistrāciju no pieciem latiem uz 14 euro. Gribas atgādināt, ka pašvaldība katru gadu jaundzimušo bērnu vecākiem dāvina krāsainus cietos vāciņus, kuros glabāt tikko izsniegto dzimšanas apliecību, tāpēc aicinu cienīt gan tikko izsniegto valsts dokumentu, gan pašvaldības dāvanu.

Katra gada sākumā visbiežāk uzdotais jautājums ir par demogrāfisko situāciju - kāds bijis aizvadītais gads, vai novadā lielāks bijis mirušo vai dzimušo skaits? Dzimstība 2013. gadā pārsniegusi mirstību un tas ir ļoti pozitīvs rādītājs! Lai arī Burtnieku novada dzimušo un mirušo personu skaita starpība ir maza, tā tomēr ir ar pozitīvu bilanci (+6).  2013. gadā Burtnieku novadā dzīvojošiem vecākiem piedzimuši un novadā deklarēti 104 jaundzimušie  bērniņi, bet novada iedzīvotāju skaits sakarā ar nāvi samazinājies par 98 cilvēkiem.

Ņemot vērā to, ka dzimtsarakstu nodaļa, tāpat kā citas republikas pilsētu un novadu dzimtsarakstu nodaļas, visu gadu reģistrējusi ne tikai Burtnieku novada iedzīvotāju civilstāvokļa aktus, bet apkalpojusi arī citu novadu un pilsētu iedzīvotājus, statistikas dati ir par reģistrētajiem gadījumiem nodaļā, nevis par novada iedzīvotājiem, kā tas bija iepriekšējos gados.

No sastādītajiem 77 dzimšanas reģistriem redzams, ka piedzimušas 49 meitenes un tikai 28 zēni. Paternitāte atzīta 51 dzimšanas reģistrācijas gadījumā, tai skaitā 3 trīspusējās paternitātes, bez ziņām par tēvu reģistrēti 4 bērni, bet laulībā dzimušo bērnu skaits ir 22. Pirmais bērns piedzimis 31 ģimenē, otrais bērns – 20 ģimenēs, trešais bērns - 18 ģimenēs, ceturtais – 6 ģimenēs, piektais bērns - 1 ģimenē un arī sestais bērns – 1 ģimenē. Aizvadītajā gadā jaunākā māmiņa ir 21 gadu veca, bet vecākā 43 gadus veca.

Populārākais vārds meitenēm 2013.gadā ir Ance-3, Anna-3, Emīlija-3, Marta-3, Lote-2, Zane-2, Karlīne-2, Sabīne-2, Samanta-2. Zēnu populārākie vārdi ir Kārlis-3, Mārtiņš-3, Armands-3, Jēkabs-2, Gusts-2, Kristaps-2, Kurts-2, Oskars-2. Neparastākie un retāk izvēlētie vārdi jaundzimušajiem bērniem ir Annete, Melānija Rozīte, Lineta, Adele, Gabriela Gerda, Aiša, Bruno, Maikls. Citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti 27 mūsu novadā dzīvojošiem vecākiem dzimušie bērni, kuri pēc tam deklarēti Burtnieku novadā pie viena vai abiem vecākiem.

No 91 sastādītā miršanas reģistrācijas gadījuma, 23 ir citu pašvaldību iedzīvotāji. Savukārt citās pilsētas un novadu dzimtsarakstu nodaļās reģistrētas 30 mūsu novada iedzīvotāju miršanas  gadījumi. No novadā dzīvojošo un šogad mirušo cilvēku skaita redzams, ka miruši 48 vīrieši un 50 sievietes. Vecākais mirušais vīrietis bija 91 gadu vecs, bet jaunākais mirušais vīrietis tikai 23 gadus vecs. Vecākā mirusī sieviete bija 90 gadus veca, bet jaunākā sieviete mirusi 38 gadu vecumā. Jau daudzus gadus galvenie nāves cēloņi ir sirds, smadzeņu un asinsvadu slimības, infarkti, vēža intoksikācijas, vēdera dobuma orgānu slimības, plaušu un elpošanas ceļu slimības.

Iepriekšējais gads nesa normatīvo aktu izmaiņas arī laulību reģistrācijā, kas noteica, ka pieteikumu par laulību reģistrāciju var iesniegt jebkurā nodaļā un reģistrēt arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļa reģistrējusi 28 pāru laulības, pie garīdznieka noslēgta viena pāra laulība, bet ārpus nodaļas telpām reģistrētas 19 laulības (tai skaitā arī ieslodzījuma vietā). Pirmajā laulībā stājies 21 vīrietis un 20 sievietes. Otrajā laulībā 6 vīrieši un 6 sievietes, bet trešajā laulībā 1 vīrietis un 2 sievietes. No visām nodaļā reģistrētajām laulībām, tikai 4 pāri ir tādi, kurā abi laulātie ir Burtnieku novada iedzīvotāji. Savukārt, agrākajos laulību reģistros izdarītas 33 piezīmes par laulības šķiršanu. Dažādu iemeslu dēļ atkārtoti izdotas 27 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un 60 reģistros izdarīti papildinājumi un labojumi.

Pēc šo datu apkopošanas, radušās arī dažas pārdomas. Šis gads ir jau divdesmitais kopš skaitu šos dzimtsarakstu un demogrāfijas statistikas skaitļus, bet nekas nemainās. Cilvēki precas, šķiras, cilvēki dzimst un mirst - tā pasaulē iekārtots. Katrs gads sākas ar cerībām, ka nākošais būs labāks, ka cilvēkiem būs labāka veselība un mirušo skaits samazināsies, ka jaunajiem vecākiem būs labāki apstākļi, lai uzņemtos atbildību un pasaulē laistu ne tikai pirmo, bet otro un trešo bērniņu. Katrs gads sākas ar cerībām, ka pāri, kas viens otram devuši solījumu, šo solījumu turēs un nešķirsies. Kas ir laulība? Tā ir atbildības uzņemšanās vienam par otru, atbildība par bērniem. Bet diemžēl arī pie garīdzniekiem noslēgto laulību šķiršanas gadījumu skaits ir liels. Tas liek izdarīt secinājumu, ka solījums arī Dieva priekšā ir bijis bezatbildīgs.

Pēdējā laikā ļoti daudz runājam par atbildību un bezatbildību dažādās dzīves jomās - gan darbā un politikā, gan cilvēku savstarpējās attiecībās. Man ir patiess prieks par daudzām mūsu novada ģimenēm, kurās ar atbildību un mīlestību dzimst bērni, prieks par jaunajiem vecākiem, kuri ļoti atbildīgi audzina savus mazuļus, atbildīgi izturas pret savu ģimenes locekļu veselību un gādā par saticību. Taču bieži vien ir arī savādāk… Varbūt atbildību var iemācīties paraugoties atpakaļ uz saviem senčiem?

Aicinu Burtnieku novada jaunās ģimenes palūkoties uz saviem vecākiem, vecvecākiem, radiem, draugiem, jo varbūt mūsu novadā dzīvo tādi pāri, kas šogad laimīgi kopā nodzīvojuši  25 vai pat 50 gadus un viņus var dēvēt par sudraba un zelta pāriem. Ja jums ir zināmi šādi pāri, kas vēlētos kopīgi ar pašvaldības atbalstu atzīmēt savas ģimenes sudraba vai zelta kāzu gadadienu vai vienkārši mīlestības jubileju, lūdzam līdz vasaras vidum par to informēt dzimtsarakstu nodaļu,  jo oktobra mēnesī iecerēts stipro ģimeņu godināšanas pasākums, kurā sumināsim tos cilvēkus, kuri prot uzņemties atbildību un godīgi dzīvot tā, lai bērniem un mazbērniem ir prieks un paraugs. Gribas cerēt, ka šāds pasākums veicinās izpratni par īstām ģimenes attiecību vērtībām to jauno vecāku vidū, kuri dzīvo kopā, bet par juridiski noformētām attiecībām saka, ka laulības apliecībai nav nekādas nozīmes. Šeit arī sākas jautājums par atbildības uzņemšanos un solījuma pildīšanu. Manuprāt, jo atbildīgāki mēs būsim viens pret otru, gan ģimenē, gan darbā, gan katrā ikdienas solī, jo laimīgākas būs mūsu ģimenes, laimīgāks būsim katrs personīgi un visa valsts kopumā! 

Novēlu, lai katrā Burtnieku novada ģimenē un mājā šogad ienāk mīlestība, veselība, cerība un pārliecība par to, ka, lai piedzīvotu pozitīvas pārmaiņas visapkārt un cilvēki kļūtu labāki, vispirms jāsāk ar pozitīvām pārmaiņām savā sirdī!

Daina Gustsone, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit