Jaunumi

attēls

​Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana

2021-03-05

Laikā no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 31.martam notiek kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras novada  vēlēšanu iecirkņu komisijās pašvaldību vēlēšanu organizēšanai.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:

  • reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • Valmieras novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu  saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas atrodamas Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.valmiera.lv

Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Adrese

Nr.920

BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE

"Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.

Nr.925

BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀS ADMINISTRĀCIJAS TELPAS

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

Nr.905

TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS

Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.

Nr.921

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.

Nr.895

ĒVELES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

"Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov.

Nr.930

MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov.

Nr.933

RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.

Nr.937

VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.

Nr.938

VECATES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.

Nr.919

BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE

"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

Nr.922

DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

"Straumes", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

Nr.926

KOCĒNU KULTŪRAS NAMS

Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Nr.927

KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS

Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Nr.936

VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS

Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

Nr.940

ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS

Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

Nr.917

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.

Nr.932

RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS

"Jaunķīši", Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.

Nr.934

SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE

"Sēļu Muiža", Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.

Nr.935

SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

Nr.928

ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE

"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pag., Naukšēnu nov.

Nr.931

NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA

"Pagasta Nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

Nr.923

IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE

"Papardes", Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov.

Nr.924

JERU PAGASTA PĀRVALDE

"Jeru Skola", Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov.

Nr.929

LODES PAGASTA PĀRVALDE

"Lieplejas", Lode, Lodes pag., Rūjienas nov.

Nr.918

RŪJIENAS KULTŪRAS  NAMS

Upes  iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.

Nr.939

VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.

Nr.897

JĒRCĒNU TAUTAS NAMS

"Jērcēnmuiža", Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.

Nr.902

PLĀŅU TAUTAS NAMS

“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.

Nr.886

SEDAS KULTŪRAS NAMS

Parka iela 21, Seda, Strenču nov.

Nr.889

STRENČU KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas  iela 2, Strenči, Strenču nov.

Nr.911

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2A, Valmiera

Nr.915

VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 11, Valmiera

Nr.914

VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA

Raiņa iela 3, Valmiera

Nr.910

VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS

Rīgas iela 10, Valmiera

Nr.912

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Zvaigžņu iela 4, Valmiera

Nr.916

VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA

Meža iela 12A, Valmiera

Nr.913

VALMIERAS SKOLU DIENESTA VIESNĪCA

Ausekļa iela 25C, Valmiera

Pieteikumi iesniedzami:

Nosaukums

Adrese- (iesniegšanai, personīgi parakstītu)

e-pasta adrese- (iesniegšanai, elektroniski parakstītu)

Kontaktinformācija

Valmieras novada vēlēšanu komisija

Lāčplēša iela 2, Valmierā, LV-4201, Apmeklētāju pieņemšanas centrā

pasts@valmiera.lv

Ilze Polka,29107921

Ilze.polka@valmiera.lv

Beverīnas novada pašvaldība

pasvaldiba@beverina.lv

Oksana Fatejeva, 29517475

oksana.fatejeva@gmail.com

Trikātas pagasta pārvalde

Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731

   

Brenguļu pagasta pārvalde

“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV-4245

   

Beverīnas novada pašvaldības centrālā administrācija

“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

   

Burtnieku novada pašvaldība

info@burtniekunovads.lv

Pēteris Rava, 29388422,

peteris.rava@burtniekunovads.lv

Burtnieku pagasta administrācija

Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV4206

   

Valmieras pagasta pārvalde

Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

   

Rencēnu pagasta pārvalde

Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232

   

Ēveles pagasta pārvalde

"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712

   

Matīšu pagasta pārvalde

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210

   

Vecates pagasta pārvalde

"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211

   

Kocēnu novada pašvaldība

info@kocenunovads.lv

Svetlana Greka, 28303465, svetlana.greka@kocenunovads.lv

Kocēnu novada dome

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

   

Bērzaines pagasta pārvalde

"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov., LV-4208

   

Dikļu pagasta pārvalde

 "Grāvelsiņi", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223

   

Vaidavas pagasta pārvalde

Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228

   

Vaidavas pagasta pārvaldes Rubenes kase

Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4227

   

Zilākalna pagasta pārvalde

Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222

   

Mazsalacas novada pašvaldība

mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

Ilze Šteinberga, 25616064,

ilze.steinberga@mazsalacasnovads

Mazsalacas  novada dome

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV4215

   

Ramatas pagasta pārvalde

 "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4216

   

Sēļu pagasta pārvalde

 "Sēļu muiža",  Sēļi, Sēļu pagasts, Mazsalacas novads, LV-4213

   

Naukšēnu novada pašvaldība

 

Inta Ferdere, 29497773,

inta.ferdere@rujiena.lv

Naukšēnu novada pašvaldība

"Pagasta Nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244

   

Ķoņu pagasta pārvalde

"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pag., Naukšēnu nov.,LV-4247

   

Rūjienas novada pašvaldība

rujiena@rujiena.lv

Inta Ferdere, 29497773,

inta.ferdere@rujiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

   

Ipiķu pagasta pārvalde

“Papardes”Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242

   

Jeru pagasta pārvalde

“Jeru skola”, Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234

   

Lodes pagasta pārvalde

“Lieplejas”, Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248

   

Vilpulkas pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241

   

Strenču novada pašvaldība

dome@strencunovads.lv

Iveta Ence 29436275, iveta.ence@strencunovads.lv

Strenču novada dome

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads,            LV-4730

   

Sedas pilsētas pārvalde

Skolas laukums 1, Seda, Strenču novads,        LV-4728

   

Plāņu pagasta pārvalde

Skolas iela 2, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4727

   
ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit