Kultūrvēsture un muzeji

Latvijas BMX slavas zāle-muzejs

Baznīca
Interesanta vieta
Skatpunkts
Stāvvieta
Latvijas BMX muzejs ir ierīkots BMX trases starta estakādē
Lasīt vairāk

Burtnieka ezera muzejs

Interesanta vieta
Stāvvieta
WC
Wi-Fi
Tūrisma informācija
Burtnieka ezera muzejā apskatāmi dažādi praktiski ar zvejniecību un makšķerēšanu saistīti priekšmeti u.c. eksponāti
Lasīt vairāk

Burtnieku muižas parks

Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
Burtnieku muižas parks ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts, tika izveidots ap 19.gs. 60. gadiem 10 ha platībā (kopā ar mežiņu - 27 ha). 
Lasīt vairāk

Valmiermuižas parks un tornītis

Interesanta celtne
Parks, stādījumi, dižkoks
Stāvvieta
WC
Ēdināšana
Tūrisma informācija
Ienākot pa Valmiermuižas parka vārtiem, iespējams sajust senatnes elpu un noskaņu, jo parka apbūvē un ainavā saglabātas vēsturiskās vērtības. 
Lasīt vairāk

Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca un mācītājmuiža

Viesnīca, naktsmītne
Interesanta celtne
Kapi
Parks, stādījumi, dižkoks
Klints, krauja, karjers
Stāvvieta
WC
Burtnieka ezera dienvidaustrumu krastā paceļas senā un skaistā Burtnieku evanģēliski luteriskā baznīca - viens no spilgtākajiem Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem
Lasīt vairāk

Sv. Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca

Interesanta celtne
Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
Stāvvieta
Baznīca, kas paceļas pašā Matīšu centrā, celta 17.gs. 80. gados
Lasīt vairāk

Ēveles evaņģēliski luteriskā baznīca

Interesants akmens
Interesanta vieta
12.gs.šeit bija lībiešu Metsopoles, igauņu Sakalas un latgaļu Tālavas etniskā robeža
Lasīt vairāk

Ēveles muižas parks un klēts

Interesanta vieta
Ainaviski pievilcīgā dīķa krastmalas pakalnā Valsts nozīmes arhitektūras objekts – 1793. gadā celtā klēts
Lasīt vairāk

Burtnieku veco kapu kapliča

Interesanta celtne
Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
Stāvvieta
Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Celta klasicisma stilā 1777.-1779.gadā pēc toreizējā mācītāja J.H.Gulekes (kalpojis Burtnieku draudze no 1769.līdz 1816.g.) meta.
Lasīt vairāk

Riņņukalna apmetne un upurakmens

Interesanta vieta
Riņņukalniņš vislabāk ainaviski aplūkojams no Salacas upes tilta Vecatē.
Lasīt vairāk

Rencēnu muiža

Interesanta celtne
Rencēnu muiža Valmieras pusē ir viens no lielākajiem seno muižu kompleksiem Latvijā
Lasīt vairāk

Mellupes mūra tilts

Interesanta celtne
Interesanta vieta
Gājēju tilts
Vidzemes daļā vienīgais saglabājies “vecais” tilts kādreiz tik nozīmīgajā Latvijas pasta ceļā no Pēterburgas uz Rīgu un tālāk uz Rietumeiropu.
Lasīt vairāk

Akmens laikmeta zvejnieku apmetne

Interesanta vieta
Zvejnieki ir vidējā un jaunākā akmens laikmeta (mezolīta un neolīta) apmetne ar kapulauku. Tā pieder pie vissenākajām šobrīd zināmajām cilvēka apmešanās vietām ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī visā Ziemeļeiropā.
Lasīt vairāk

Jēkabkalns

Parks, stādījumi, dižkoks
Interesants akmens
Stāvvieta
Jēkabkalns ir daļa no kādreizējā lielā Bauņu muižas parka, kas piesaista ne tikai ar interesanto reljefu, dendroloģiskajiem stādījumiem, spēcīgo enerģētiku, bet arī ar neparasti bagāto kultūrvēsturi
Lasīt vairāk

Vecates parks un estrāde

Parks, stādījumi, dižkoks
Stāvvieta
WC
Tūrisma informācija
Vecates parka platība ir ap 11.5 ha, dienvidu daļā atrodas dīķis
Lasīt vairāk

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs

Muzejs
Stāvvieta
WC
Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs ir skolas pievienotā vērtība un identitātes apliecinātājs – paaudžu saiknes uzturētājs.
Lasīt vairāk

Burtnieku skolu vēstures muzejs

Muzejs
Valsts nozīmes arhitktūras piemineklis (aizsardzības nr. 9097) "Sīleņu" dzīvojamā rija atrodas Rencēnu pagastā.
Lasīt vairāk

Zirglietu muzejs "Briedes krogs"

Interesanta vieta
Visplašākā zirgkopības grāmatu bibliotēka Baltijas valstīs.
Lasīt vairāk

Elmāra Pleša senlietu privātkolekcija

Dakstos, Ēveles pagastā, apskatāma Elmāra Pleša senlietu privātkolekcija.
Lasīt vairāk

"Sīleņu" dzīvojamā rija

Jēkabkalnā, Matīšu pagastā, 1865. gadā noritējuši II Latviešu Dziesmu svētki
Lasīt vairāk