Kultūrvēsture un muzeji

Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca un mācītājmuiža

Baznīca
Interesanta vieta
Skatpunkts
Stāvvieta
Burtnieka ezera dienvidaustrumu krastā paceļas senā un skaistā Burtnieku evanģēliski luteriskā baznīca - viens no spilgtākajiem Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem. Burtnieku draudze pieder pie vecākajām draudzēm V
Lasīt vairāk

Sv. Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca

Interesanta celtne
Baznīca
Interesanta vieta
Stāvvieta
Baznīca, kas paceļas pašā Matīšu centrā, celta 17.gs. 80. gados. Sestdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Sv. Matveja Matīšu baznīca atvērta apmeklētājiem. Iespējams uzkāpt baznīcas tornī.
Lasīt vairāk

Ēveles evaņģēliski luteriskā baznīca

Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
12.gs.šeit bija lībiešu Metsopoles, igauņu Sakalas un latgaļu Tālavas etniskā robeža
Lasīt vairāk

Burtnieku muižas parks

Interesanta celtne
Parks, stādījumi, dižkoks
Tornis
Stāvvieta
Burtnieku muižas parks ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts, tika izveidots ap 19.gs. 60. gadiem 10 ha platībā (kopā ar mežiņu - 27 ha). 
Lasīt vairāk

Ēveles muižas parks un klēts

Interesanta celtne
Kapi
Klints, krauja, karjers
Stāvvieta
Ainaviski pievilcīgā dīķa krastmalas pakalnā Valsts nozīmes arhitektūras objekts – 1793. gadā celtā klēts
Lasīt vairāk

Valmiermuižas parks un tornītis

Interesanta celtne
Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
Stāvvieta
Valmiermuižas pils tornītis ir vienīgā autentiskā celtne, kas palikusi no Valmiermuižas pils. Pils tornītī atrodas zīmējumi, kas ir mākslas un vēstures piemineklis.
Lasīt vairāk

Burtnieku veco kapu kapliča

Interesants akmens
Interesanta vieta
Valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Celta klasicisma stilā 1777.-1779.gadā pēc toreizējā mācītāja J.H.Gulekes (kalpojis Burtnieku draudze no 1769.līdz 1816.g.) meta.
Lasīt vairāk

Riņņukalna apmetne un upurakmens

Interesanta vieta
Riņņukalniņš vislabāk ainaviski aplūkojams no Salacas upes tilta Vecatē.
Lasīt vairāk

Rencēnmuiža

Interesanta celtne
Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
Stāvvieta
Rencēnmuiža Valmieras pusē ir viens no lielākajiem un savā vēsturiskajā kopainā arī vispilnīgāk apskatāmajiem seno muižu kompleksiem Latvijā.
Lasīt vairāk

Akmens laikmeta zvejnieku apmetne

Interesanta vieta
Zvejnieki ir vidējā un jaunākā akmens laikmeta (mezolīta un neolīta) apmetne ar kapulauku. Tā pieder pie vissenākajām šobrīd zināmajām cilvēka apmešanās vietām ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī visā Ziemeļeiropā.
Lasīt vairāk

Mellupes mūra tilts

Interesanta celtne
Gājēju tilts
Vidzemes daļā vienīgais saglabājies “vecais” tilts kādreiz tik nozīmīgajā Latvijas pasta ceļā no Pēterburgas uz Rīgu un tālāk uz Rietumeiropu.
Lasīt vairāk

Burtnieka ezera muzejs

Muzejs
Interesanta vieta
Stāvvieta
WC
Wi-Fi
Tūrisma informācija
Burtnieka ezera muzejā apskatāmi dažādi praktiski ar zvejniecību un makšķerēšanu saistīti priekšmeti u.c. eksponāti
Lasīt vairāk

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs

Muzejs
Stāvvieta
WC
Tūrisma informācija
Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs ir skolas pievienotā vērtība un identitātes apliecinātājs – paaudžu saiknes uzturētājs.
Lasīt vairāk

Burtnieku skolu vēstures muzejs

Parks, stādījumi, dižkoks
Interesanta vieta
Stāvvieta
Valsts nozīmes arhitktūras piemineklis (aizsardzības nr. 9097) "Sīleņu" dzīvojamā rija atrodas Rencēnu pagastā.
Lasīt vairāk

Zirglietu muzejs "Briedes krogs"

Muzejs
Visplašākā zirgkopības grāmatu bibliotēka Baltijas valstīs.
Lasīt vairāk

Elmāra Pleša senlietu privātkolekcija

Interesanta vieta
Dakstos, Ēveles pagastā, apskatāma Elmāra Pleša senlietu privātkolekcija.
Lasīt vairāk

"Sīleņu" dzīvojamā rija

Jēkabkalnā, Matīšu pagastā, 1865. gadā noritējuši II Latviešu Dziesmu svētki
Lasīt vairāk
 Izstrādāts DirectHit