Sv. Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīca, kas paceļas pašā Matīšu centrā, celta 17.gs. 80. gados. Dievnama portāls izrotāts ar Zviedrijas karaļa Kārļa XII monogrammu. Sv. Matveja Matīšu ev. luteriskā baznīca celta 1687. gadā. Tajā apskatāma 17.gs. beigu kancele un altāris. Baznīcu cēlis Rīgas Sv.Pētera baznīcas torņa projekta autors R.Bindenšu, iespējams, tapēc baznīcas torņa veidols atgādina vienkāršotu Rīgas Pēterbaznīcas torni ar apzeltītu gaili un lodi, tas stiepjas 45m augstumā.

Sv.Matveja Matīšu baznīcā apskatāmas Frīdriha Ladegasta darinātās ērģeles.

Pirmās ziņas par ērģelēm Matīšu draudzes dokumentos pieminētas 1832.gadā. Tās par 430 rubļiem gatavojis ērģeļu būvētājs Veiss. Tagadējās Sv.Mateja draudzes Matīšu baznīcas ērģeles 1867. gadā darinājis slavenais ērģeļu meistars Frīdrihs Ladegasts (1818.–1905.g.) no Veisenfelsas Vācijā. Tās izmaksājušas 1800 sudraba rbļ. Vācu draudze devusi 1000 rbļ. un Latviešu draudze 800 rbļ. Tās iesvētītas 1867. gada 27. augustā. Ērģeļu iesvētīšanas svētkos piedalījies apriņķa prāvests Jugmeisters un Alojas mācītājs Meyers.

Tolaik Fridrihs Ladegasts bija izdaudzināts un slavens ērģeļbūvētājs. Viņa būvētās ērģeles piederējušas pie labākajām ērģelēm plašā apkārtnē. Līdzās E. F. Valkera un V. Zauera ērģeļbūves uzņēmumiem F. Ladegasts pieskaitāms pie vācu romantiskās ērģeļbūves galvenajiem veidotājiem 19. gs. beigās.

1964. gadā Matīšu baznīcas ērģeles tika aizvestas uz Sv.Marka baznīcu Rīgā, jo draudze bija spiesta baznīcu pamest. 1988. gadā draudzes darbība atjaunojās un  ērģeles tiek atgūtas atpakaļ. Pateicoties ilggadējai draudzes priekšniecei Grietai Gertnerei un pašreizējai draudzes priekšniecei Ingrīdai Ārmanei, F. Ladegasta darinātās ērģeles tiek rūpīgi koptas un sargātas. Tās priecē ar savām skaņām Dievkalpojumu, koncertu, muzeju un baznīcu nakts pasākumu apmeklētājus.

Ērģeles tika gatavotas katrai konkrētajai baznīcai. Viena meistara gatavoto ērģeļu skanējums dažādās baznīcās nedaudz atšķiras. Matīšu baznīcas ērģeles atzinīgi novērtēja arī ērģelniece Kristīne Adamaite, kad kopā ar saksofonistu Arti Sīmani koncertēja baznīcā. Latvijas baznīcu ērģeļu dispozīcijas, uzbūve un skaņu paraugi aplūkojami Latvijas ērģeļu katalogā.

Sv. Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca

Adrese: Valmieras iela 3, Matīši, Matīšu pagasts
Tālr.: +371 26199854
GPS koordinātes: 57.7000317, 25.1598226

Interaktīvā karte