Burtnieku muižas parks

Burtnieku ordeņa pils celta 1305.-1366. g., pie kuras vēlāk izveidojās apdzīvota vieta un muiža. 17. gs. Gustavs Ādolfs muižu dāvina Okenšternam, bet pēc muižu redukcijas tā kļūst par kroņa muižu. 1744. g. Krievijas ķeizariene Elizabete to dāvina Rumjancevam, kurš 1806. g. pārzdod Šrēderam par 484120rbļ. Viņa dzimtas īpašumā tā paliek līdz 20. gs. sāk. un pēdējais īpašnieks ir Vilhelms fon Šrēders (Wilhelm von Schröder). 17. gs. celto kungu māju sagrāva 2. pasaules kara laikā un tās vietā padomju laikā uzcēla kantora un kultūras nama ēkas. Vislabāk saglabājusies kādreizējā klēts ar arkādi, kurai dārza pusē 1935. g. uzbūvēta koka piebūve un terase.

17. gs. ārpus nocietinātās pils kalna pakājē pie dīķa, kur šobrīd ir apbūve, bijis dekoratīvs dārzs. 19. gs. sāk. izveidots parks jaunās pils priekšā aiz kādreizējā nocietinājuma mūra. Parku īpaši greznu veidoja muižas pēdējais īpašnieks barons V. fon Šrēders. Burtnieku muižas parks ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts, tika izveidots ap 19.gs. 60. gadiem 10 ha platībā (kopā ar mežiņu - 27 ha). Parks glīti veidots ar labu izdomu, kur celiņu izvietojums un puķu dobes harmonē ar krūmu un koku grupām, ar dīķiem un saliņām tajos.  70-tajos gados Burtnieku parks skaitījās kā dendroloģiskais parks.

Parkā teritorijā atrodas Vīsraga dabas taka. Tā ir piemērota vieta izzinošai atpūtai dabā visai ģimenei. Informācijas stendi ļaus iemācīties pazīt gan palieņu pļavās un ezerā dzīvojošos putnus, gan dabas procesu norises pārplūstošajā Ēķinupes palienē. Taka sākas pie Burtnieku muižas parka vārtiem, to izstaigājot var uzzināt par Burtnieku muižas un parka vēsturi.

Burtnieku muižas parkā atrodas arī viens no senākajiem objektiem - Livonijas ordeņa pilsdrupas.

Par vēsturiski svarīgu notikumu - rokoperas „Lāčplēsis” pirmizrādi 1988. gadā - liecina parka estrāde.

Burtnieku muižas parks

Adrese: J.Vintēna iela 1, Burtneiki, Burtnieku pagasts
Tālr.: +371 25770008
GPS koordinātes: 57.6976810, 25.2771364 

Interaktīvā karte