Licencētā makšķerēšana

Makšķerēšanai Burtnieka ezerā nepieciešama makšķerēšanas karte un licence makšķerēšanai Burntieka ezerā. Tās var iegādāties gan tirdzniecības vietās, gan elektroniski. 

Licencētā makšķerēšana noteikta visā Burtnieka ezerā, ietverot Salacas upes iztekas daļu līdz Vecates tiltam. Licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā organizē Burtnieku novada pašvaldība.

Licencētās makšķerēšana Burtnieka ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Burtnieku novada pašvaldības nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā’’, kuros noteikti papildus ierobežojumi:

 • vienā makšķerēšanas reizē un vienā diennaktī vienam makšķerniekam lomā atļauts paturēt līdakas un zandartus - 3 no katras sugas, izņemot sezonas bezmaksas licenču makšķerēšanai Burtnieka ezerā no krasta*, no 1.jūnija līdz ledus uzsalšanai, īpašniekus.
 • aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru no 1. maija līdz 15. jūnijam. 

Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam ir pienākums iepazīties ar Burtnieku novada pašvaldības nolikuma "Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā’’ prasībām (pievienotais fails, PDF), kā arī ievērot saistošos noteikumus Nr. 5/2019 “Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu” (pievienotais fails, PDF). 


Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un cenas:

Licences veids

Maksa par vienu licenci, t.sk. PVN 21%

Vienas diennakts licence makšķerēšanai Burtnieka ezerā
no krasta*, no ledus vai no
laivas, izņemot makšķerēšanu
no laivas maijā

3,00 EUR

Mēneša licence makšķerēšanai
Burtnieka ezerā no krasta*, no
ledus vai no laivas, izņemot
makšķerēšanu no laivas maijā

15,00 EUR

Maija mēneša vienas diennakts
licence makšķerēšanai no
laivas Burtnieka ezerā

6,00 EUR

Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Burtnieka ezerā
no krasta*, no ledus vai no
laivas, izņemot makšķerēšanu
no laivas maija mēnesī

-

Sezonas bezmaksas licence
makšķerēšanai Burtnieka ezerā
no krasta*, no 1.jūnija līdz ledus
uzsalšanai

-

*Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai iebrienot.


Makšķerēšanas licences iegādes vietas:

 • Burtnieku novada pašvaldībā, J.Vintēna ielā 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00,  tālr. 64226643;
 • IU “ROJ”, Baznīcas iela 3A, Mazsalaca, Mazsalacas novads, no plkst. 9.00 līdz plkst.18.00, tālr.64250332;
 • IU “ROJ”, Brīvības iela 8, Rūjiena, Rūjienas novads, no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, tālr. 64250331;
 • SIA “VECKAKTIŅI” veikalā, Valmieras iela 12, Matīši,  Burtnieku novads, iepriekš piezvanot pa tālr. 26439263;
 • SIA “ZALTES” veikalā “KRASTI”, Burtnieki, Burtnieku novads, no plkst.8.00 līdz plkst.20.00;
 • SIA “ZALTES” veikalā J.Vintēna 10, Burtnieki, Burtnieku novads no plkst.8.00 līdz plkst.21.00;
 • SIA “ZALTES” veikalā “VIDZEME”, Valdemāra iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads, no plkst.8.00 līdz plkst.20.00;
 • SIA “ZALTES” veikalā “STRAUME”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, no plkst.8.00 līdz plkst.8.00;
 • SIA “ĀBELES” veikalā “VECATE”, Vecate, Vecates pagasts, Burtnieku novads, no plkst.8.00 līdz plkst.20.00;
 • SIA “AQUA LOGISTICS”, Vecates laivu bāzē, Vecate, Burtnieku novads, iepriekš piezvanot pa tālr. 26454108;
 • Biedrība “EZERKRASTS AZ”, Ezera iela 11A, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, tālr. 29127198;
 • SIA “Makšķernieku serviss”, veikals “Cope”, Stacijas 12a, Valmiera, LV-4201, tālr. 64233611;
 • Kempings “Ezerpriedes”, Dūre, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, tālr. +371 29461455
 • Interneta vietnē: www.epakalpojumi.lv (pakalpojums pieejams bez maksas).

Bezmaksas licences

Bezmaksas licences var iegūt Burtnieka ezera  krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem,  kā arī personas ar invaliditāti un politiski represētas personas. Vēl bezmaksas licences iegūst makšķernieki, kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā, ezera vides sakopšanā un makšķerēšanas popularizēšanā Burtnieka ezerā, atbilstoši novada domes apstiprinātajam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts maksas samazināšanas pamatojums. Pieteikties bezmaksas licencēm var Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs


E-licences

Makšķerēšanas licences var iegādāties portālā www.epakalpojumi.lv. Tagad to iegādes process ir kļuvis ātrāks un vienkāršāks! 

Lai iegādātos licences, vairs nav nepieciešamība autorizēties caur banku. E-loms sadaļā izvēlaties Jums interesējošo ūdenstilpi, ielieciet grozā izvēlēto licenci, aizpildiet datus par makšķernieku, dodieties uz pirkuma grozu un veiciet maksājumu!

Bez autorizācijas nopirktās licences Jūs saņemsiet e-pastā, kuru norādījāt, aizpildot makšķernieka datus. Savukārt loma reģistrācija būs pieejama, izmantojot licences numuru. Līdz ar šo jauninājumu, licences var iegādāties arī nerezidenti, kuri izmanto ePakalpojumi.lv nomaksas sadarbības partneru interneta banku.

Iegādātā e-licence ir derīga gan izdrukāta, gan, ja ir piefiksēts tikai tās unikālais numurs.

 

Pievienotie faili