Vide

Atkritumu apsaimniekošanu Burtnieku novadā veic SIA „ZAAO”, kas ir Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kurā Burtnieku novada pašvaldībai pieder 2,28% no daļu skaita. SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.


Atkritumu pakalpojumu tarifs Burtnieku novadā ir ir 13,51 Eur/m3 bez PVN.

Interaktīvajā kartē SIA “ZAAO” mājas lapā iespējams redzēt EKO laukumu un EKO punktu atrašanās vietas:

INTERAKTĪVĀ ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS SISTĒMAS KARTE


Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Burtnieku novadā nosaka Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2011 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā". Pievienotais fails


SIA “ZAAO" tuvākais birojs atrodas Valmierā, Rīgas ielā 32, 3.stāvā. Tālruņi: 64281250; 26515556. Plašāku informāciju par uzņēmumu atradīsiet mājas lapā www.zaao.lv.


Ik pavasari Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” organizē lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. Tās laikā novada iedzīvotāji var bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus, piemēram, mēbeles, matračus, paklājus, elektrotehnikas ierīces, metāllūžņus un citus lielākus sadzīves priekšmetus, ko izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.

Par akciju sākumu izziņo Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”.