Matīšu pagasts

Matīšu pagasts

Platība: 8 041,9 ha

Iedzīvotāju skaits: 834*

Administratīvais centrs: Matīši

Matīšu pagasts atrodas Tālavas zemnienes Burtnieku līdzenumā. Teritorijai raksturīgas senā ledāja veidotas reljefa formas - drumlini un osi. Lielākais no osiem atrodas uz dienvidiem no Matīšiem, un ieguvis Kulpkalna nosaukumu. Pagastā ir daudz lielu laukakmeņu, bet liela daļa pagasta robežas ir Burtnieku ezera krasta līnija. Tā piekrastē ir plaša, mitra, zāļaina josla, kā arī smilšaini sēkļi, kas ir pateicīga vieta zivju nārstam un ūdensputnu ligzdošanai. Cauri visam pagastam plūst Briedes upes pieteka Dronas upe.

Domājams, ka Matīšu nosaukums radies no Sv. Mateja, kura vārdā bijusi nosaukta koka baznīciņa. Līdz 17. gadsimta beigām tagadējā pagasta teritorija bija Burtnieku pilsnovada īpašums, bet Matīši pirmoreiz minēti tikai 1678. gadā pēc Matīšu draudzes nodibināšanas, kad no Burtnieku draudzes atdalīja 194 zemnieku mājas. 17.-19. gadsimtā pagastā bija Bauņu muiža, Mīlītes muiža un Pučurgas muiža. 20. gadsimta sākumā Bauņu, Mīlītes un Pučurgas muižas pagastus apvienoja vienā - Bauņu pagastā, un 1935. gadā tā platība sasniedza 9380 hektārus. 1945. gadā izveidoja Matīšu un Bauņu ciemu, bet četrus gadus vēlāk pagastu likvidēja. 1951. gadā Matīšu ciemam pievienoja Bauņu ciemu, bet 1990. gadā Matīšu ciems tika pārdēvēts par Matīšu pagastu.

Matīšu pagastā ir valsts nozīmes zemes dzīļu bagātība - pazemes ūdens, bet lielākās derīgo izrakteņu atradnes ir Čūsku kalna smilts un grants (platība 4,6 ha, karjers ir izmantots) un Kulpkalna smilts un grants atradne (platība 2,3 ha, ir atlikuši krājumi, kurus nedrīkst izmantot, lai saglabātu osa ainavu).

*Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļas dati uz 01.01.2020.