Izpēte

Burtnieka ezers ir nozīmīgākais Burtnieku novada resurss un atpazīstamības pamats. Latvijā Burtnieks ir nozīmīga un populāra makšķerēšanas vieta, ap ezeru pieejams plašs atpūtas iespēju piedāvājums gan makšķerēšanas entuziastiem, gan viņu atbalstītājiem.

Burtnieka ezers ir sekla un barības vielām bagāta ūdenstilpe. Galvenokārt, vasaras mēnešos ezerā novērojama ūdenstilpes ziedēšana jeb mikroskopisko aļģu apjoma masveidīgs pieaugums, kā arī krasta zonas aizaugšana ar ūdensaugiem. Nolūkā zinātniski pamatotā veidā identificēt problēmu cēloņus un to apjomu, 2013. gadā nodibinājums “Vides risinājumu institūts” uzsāka Burtnieka ezera izpēti.

Izpētes laikā tika noskaidrots, ka Burtnieka ezeru ietekmē gan ārējā, gan iekšējā slodze. Burtnieka ezera sateces baseina barības vielu ieplūde veido ūdenstilpes ārējo slodzi. Šīs barības vielas lielākoties rodas no ezera krastos esošo lauksaimniecības zemju notecēm, decentralizētas kanalizācijas, kā arī mežu kailcirtēm. Pastiprināta barības vielu ieplūde veicina mikroskopisko aļģu savairošanos – ūdens ziedēšanu. Tās aļģes, kuras tālāk netiek apēstas, nogrimst ezera gultnē, kur tās sadalās un atkal kļūst par barības vielām. Līdz ar to veidojas tā saucamā iekšējā slodze, kas rodas baltajām zivīm regulāri rokoties pa grunti un iemaisot šīs barības vielas atpakaļ ūdenī.

Rezultējoši balto zivju, īpaši plaužu, barošanās aktivitāte pastiprina ūdenstilpes ziedēšanu. Minams, ka plauži veido lielāko daļu no Burtnieka ezerā mītošā zivju sugu apjoma. Tādējādi pētnieki secinājuši, ka nepieciešams samazināt šīs sugas un citu balto zivju īpatsvaru – veikt zivju sastāva biomanipulāciju. Būtiski samazinot plaužu apjomu ezerā, būtu iespējams arī netieši samazināt aļģu ziedēšanas aktivitāti.

Sadarbojoties Latvijas un Somijas zinātniskajiem institūtiem, 2017.gada pavasarī tika uzsākta biomanipulācijas pirmā fāze. Tās laikā Burtnieka ezerā tika ievietots murds, kas funkcionēja kā izmēģinājuma zvejas rīks balto zivju apjoma samazināšanai. Kopumā vērtējams, ka biomanipulācija, kā arī papildus barības vielu ieplūdes samazināšanas aktivitātes (piemēram, barības vielu filtri uz lauksaimniecības zemju notecēm) būtiski uzlabotu Burtnieka ezera stāvokli nākotnē, kā arī veicinātu tā pievilcību makšķernieku un citu interesentu acīs.

Pievienotie faili