Brošūra par Burtnieku novadu

Brošūrā apkopota informācija par Burtnieku novada pašvaldību, novada pagastiem, izglītību, jaunatni, kultūras un sporta dzīvi, dabu. Ietverta informācija par Burtnieka ezeru, tūrisma iespējām, uzņēmējdarbību u.c.

Latviešu valodā