Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs ir skolas pievienotā vērtība un identitātes apliecinātājs – paaudžu saiknes uzturētājs. Atklāts 2006.gada 12.augustā 4. absolventu salidojumā, skolas 70 gadu jubilejā.

Muzeja piedāvājumi

 • Iepazīt izglītības un skolas vēsturi Rencēnos no 1860.gada līdz šodienai;
 • Uzzināt ekspozīcijā 52 skolai izcilo personību dzīves un aktivitāšu stāstus;
 • Piedalīties Starptautiskās muzeja dienas un nakts neparastos pasākumos;
 • Ieskatīties senajās, retajās un nozīmīgajās grāmatās, 30 rencēniešu veidotajās;
 • Izlasīt vairāku skolēnu paaudžu radošo konkursu darbus literatūrā un vēsturē;
 • Aplūkot uzkrātās un saglabātās savdabīgās senās lietas, nozīmītes, priekšmetus;
 • Būt klāt tikšanās reizēs ar interesantiem cilvēkiem Latvijā un pasaulē;
 • Iedziļināties Rencēnmuižas slepenajās lietās un satikties ar vietējo folkloru;
 • Izstaigāt jauno ugunsdzēsēju aktivitāšu skrejceļos 25 gadu vēstures atskatā;
 • Celt godā rencēniešu sporta sasniegumu vēsturi;
 • Novērtēt maināmo izstāžu neparastumu;
 • Gūt priekšstatu par muzejā atrodošo ar iegūšanas stāstu vai leģendu.

Neparasti eksponāti muzejā

 • Eiropas putnu pētnieka, ornitoloģijas pamatlicēja Haralda fon Laudona (1876 – 1959, dzīvoja Rencēnu pagasta Lizdēnos) divi putnu kaulu paraugi no 1895.gada;
 • Rencēnu II pakāpes pamatskolas 6.klases skolēnu jaunrades darbu klade 1923.gadā;
 • no 1927. – 1931.gadam sešklasīgās pamatskolas Skolas padomes un vecāku sapulču protokolu grāmata;
 • Jāņa Grīnvalda dzejoļu grāmata „Mana fantāzija” (apkopojums no 1931. – 1937.gadam) – vēlākais Rīgas 1.vidusskolas direktors un vēstures skolotājs (tagad Rīgas Valsts 1.ģimnāzija);
 • Rencēnu pagasta 7.klašu pamatskolas 1948. – 1950.gada pedagoģiskās padomes protokolu grāmata;
 • Rencēnu savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības kases grāmata no 1931. – 1940.gadam;
 • Latvijas Mākslas akadēmijas ierāmētas fotogrāfijas ar absolventa tēlnieka Emīla Meldera (1889 – 1979) 25 darbiem;
 • Jura Lojas (1942 – 2004) tējas krūze, kas Latvijā atgriezusies kopā ar viņu no izsūtījuma Sibīrijā (izsūtījuma laiks no1949 – 1956);
 • Sportistes Helgas Mustes (1932 – 2017) visā mūžā iegūtie sporta apbalvojumi.;
 • Absolventu: Jāņa Gustsona un Jura Dalbiņa formastērpi;
 • Padomju laika sociālistiskās sacensības uzvarētāju kolektīvam pasniegtais karogs (Līgatnes papīrfabrikas);
 • Intas Pētersones Rencēnu vēstures grāmatas: „Zeme un ļaudis” (2006), „Tāds bija laiks”(2012), „Sāk skanēt senatne kā tāli zelta zvani” (2017);
 • Andreja Upmača dzimtas un Rencēnu pagasta vēstures grāmata „Viss sākās „Minčos” ” (2012);
 • Rencēnu skolas Cerību pulciņa karogs (vadītāja skolotāja Vilma Bembere);
 • Grāmatas ar skolēnu radošajiem darbiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursos, Latviešu valodas aģentūras, Salacgrīvas Patriotiskās dzejas, J.Jaunsudrabiņam veltītajos konkursos.

Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs

Adrese: Skolas iela 2, Rencēni, Rencēnu pagasts
Darba laiks (līdz 20. jūnijam): pirmdienās 8-15, otrdienās 9-13, trešdienās 8-12, ceturtdienās un piektdienās 9-16
Tālr.: +371 29442826 (vadītāja Inese Birzkope)
E-pasts: inebi@inbox.lv
GPS koordinātes: Lat: 57.7333652, Lon: 25.4280540