Burtnieks aicina! 2017

Buklets “Burtnieks aicina!” izdots 2500 eksemplāros. Tā saturs veidots tā, lai sniegtu saprotamu un izsmeļošu informāciju par nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” veiktajos pētījumos iegūtajiem rezultātiem. Bukletā iekļauta arī makšķerniekiem saistošā informācija par makšķerēšanas licencēm, lomu uzskaiti, pieejamajiem laivu kanāliem, laivu nomu, nakšņošanas iespējām, kā arī par ezeram tuvējiem tūrisma objektiem.