Silzemnieku dabas vērošanas tornis

Te ligzdo griezes un ķikuti, pļavas tilbītes un gugatņi, pļavu mitrākajās vietās - ormanīši un dumbrcāļi. Ēķinupes palienē ligzdo arī mērkaziņas, novērota medījoša purva pūce. Burtnieks ir nozīmīga ligzdošanas vieta ūdensputniem. Niedrāju kā ligzdošanas vietu izmanto retās niedru lijas, bet pavasarī caurceļojošo ūdensputnu skaits Burtnieku ezera pļavu apkārtnē sasniedz vairākus tūkstošus. Vidusburtnieka meži ir nozīmīga Urālpūču ligzdošanas vieta, virs Vidusburtnieka pļavām ligzdošanas sezonā novēroti arī jūras ērgļi.

Silzemnieku dabas vērošanas tornis

Atrašanas vieta: Silzemnieki, Burtnieku pagasts
GPS koordinātes: Lat: 57.7482206, Lon: 25.2922924

Interaktīvā karte