Jaunumi

attēls

Burtnieku novada pašvaldība izsola

2020-06-17

Par nekustamā īpašuma “Dambīši 2” , Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Dambīši 2”, Ēveles pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9454 002 0127, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9454 002 0127, ar kopējo platību 0,55 ha.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 10. jūlijā plkst. 10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. jūlijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Par nekustamā īpašuma “Kalnzvārtes 2” , Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Kalnzvārtes 2”, Ēveles pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9454 002 0124, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9454 002 0124, ar kopējo platību 3,87 ha.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 10. jūlijā plkst. 10.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. jūlijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Par nekustamo īpašumu Krasta ielā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti:

Krasta iela 8, kadastra Nr. 9690009 0190,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0157), ar kopējo platību 1793 m², izsoles sākumcena 11 834,76 EUR;

Krasta iela 10, kadastra Nr. 9690009 0191, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0158), ar kopējo platību 1775 m², izsoles sākumcena 11 734,76 EUR;

Krasta iela 12, kadastra Nr. 9690009 0192, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0159), ar kopējo platību 1757 m², izsoles sākumcena 11 834,76 EUR;

Krasta iela 14, kadastra Nr. 9690009 0193, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0160), ar kopējo platību 1740 m², izsoles sākumcena 11 734,76 EUR.

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020.gada 10. jūlijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9. jūlijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Par nekustamo īpašumu Nameja alejā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti:

Nameja aleja 2, kadastra Nr. 9690 008 0688,Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0660), ar kopējo platību 1705 m², izsoles sākumcena 18 697,36 EUR;

Nameja aleja 4, kadastra Nr. 9690 008 0687, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0659), ar kopējo platību 1374 m², izsoles sākumcena 17 738,77 EUR;

Nameja aleja 10, kadastra Nr. 9690 008 0684, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0654), ar kopējo platību 1309 m², izsoles sākumcena 16 827,26 EUR;

Nameja aleja 12, kadastra Nr. 9690 008 0683, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0653), ar kopējo platību 1625 m², izsoles sākumcena 19 383,20 EUR.

Objektu izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020.gada 1. jūlijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30. jūnijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Par nekustamā īpašuma Līgotnes 41, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums Līgotnes 41, Valmieras pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9690 007 0054, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 007 0172), ar kopējo platību 928 m². Objekta nosacītā (sākumcena) cena: 2105,36 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 1. jūlijā plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30. jūnijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit