Jaunumi

attēls

Veikta grants ceļa “Labrenči – Taube” pārbūve 9,316 km garumā

2020-11-23

Burtnieku novada pašvaldība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajā pasākumā 7.2. “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 2020. gadā īstenojusi projektu “Grants ceļa “Labrenči - Taube” pārbūve 9,316km garumā”. Pašvaldības ceļš “Labrenči – Taube” savieno valsts reģionālo autoceļu P15 “Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža” Rencēnu pagastā un valsts vietējas nozīmes autoceļu V112 “Puikule - Rencēni - Vēveri” Burtnieku pagastā. To ikdienā izmanto ap 40 vietējo iedzīvotāju, kā arī tas ir nozīmīgs infrastruktūras objekts vairāk kā 10 uzņēmējiem, jo nodrošina piekļuvi ap 430 ha lauksaimniecības zemju un diviem smilts-grants karjeriem, kuros notiek aktīva materiālu ieguve. Ceļš, pirms tā pārbūves, bija sliktā stāvoklī – mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojās peļķes, sega bija nodilusi, plāna un tai nebija nestspējas, grāvji bija piesērējuši un aizarti, dažviet to nebija vispār, ūdens atvade nefunkcionēja.

Ceļa pārbūves darbi tika uzsākti 2020. gada aprīļa beigās un ilga sešus mēnešus. Darbu gaitā veikta ceļa trases atbrīvošana no apkrūmojuma, apauguma noņemšana, caurteku, drenāžas aku un citu konstrukciju izbūve un remonts, grāvju rakšana un tīrīšana, tekņu nostiprināšana, konstruktīvo kārtu un seguma izbūve un citi darbi.

Būvdarbus veica PA “Valkas ceļi un Vianova”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaltLine Globe”, projektēšanas darbus un autoruzraudzību veica SIA “Projekts EAE”. Projekta kopējās izmaksas ir 785 171,85 EUR, no tām 632 879,42 EUR ir ELFLA finansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

melio lg

Burtnieku novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus pārvietoties pa ceļu, izvēloties tam atbilstošu braukšanas stilu un ātrumu. Lauksaimniecības zemju īpašniekus aicinām zemes apstrādāt tā, lai netiktu aizbērti grāvji, kā arī lūdzam attīrīt meliorācijas sistēmas, lai tiktu nodrošināta pilnvērtīga ūdens atvade no ceļa un lauksaimniecības zemēm.

ZIŅU ARHĪVS2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit