Jaunumi

attēls

Izsola 6 nekustamos īpašumus

2020-05-19

Par nekustamā īpašuma Līgotnes 50, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums Līgotnes 50, Valmieras pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9690 007 0062, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 007 0062), ar kopējo platību 595 m². Objekta nosacītā (sākumcena) cena: 1567,26 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 16. jūnijā plkst.10.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15. jūnijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz nolikumā minētie dokumenti.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Par nekustamā īpašuma “Zaļumi” , Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Zaļumi”, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9454 007 0304), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0304, ar kopējo platību 4316 m², un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9454 007 0304 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 9454 007 0304 002) un diviem šķūņiem bez kadastra apzīmējumiem.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 28. maijā plkst. 10.00.  Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. maija plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC)


Par dzīvokļa īpašuma “Zilgmes” - 20, Ēvelē, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Zilgmes”- 20, Ēvelē, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 94549000048), kas sastāv no labiekārtota vienistabas dzīvokļa ar ērtībām, ar kopējo platību 34,8 m² un pie dzīvokļa īpašumā ietilpstošām kopīpašuma 335/13546 domājamām daļām no daudzdzīvokļu ēkas (kadastra apzīmējumi 94540070271001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 94540070271002), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējumi 94540070271003), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējumi 94540070271004) un zemes (kadastra apzīmējums 94549000048).

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads,, 2020. gada 28. maijā plkst. 10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. maija plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC)


Par dzīvokļa īpašuma “Tilcēni” - 3, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: dzīvokļa īpašums “Tilcēni”-3, Burtnieku pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9648 900 0222), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, ar kopējo platību 26,5 m² un pie dzīvokļa īpašumā ietilpstošām kopīpašuma 265/1359 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējumi 9648 014 0048), un saistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 9648 014 0048), un kopīpašuma 265/1359 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9648 014 0048 002, 9648 014 0048 003, 9648 014 0048 004.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020. gada 21. maijā plkst. 10.10. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 18, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Krasta ielā 18, kadastra Nr. 9690009 0195, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 009 0162), ar kopējo platību 1541 m², izsoles sākumcena 10 064,76 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4 Valmiermuižā, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2020.gada 21. maijā plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku 2 novads, administrācijas darba laikā.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Savukārt Burtnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BN Komforts” rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam  īpašumam:

  • vienistabas dzīvoklim Viestura laukumā 7-39, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kadastra Nr. 9690 900 0036. Objekts ir reģistrēts Valmieras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 305-39.

Izsole notiks šā gada 12. jūnijā pulksten 9.00 Vanagu ielā 4a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsolei var pieteikties līdz 2020. gada 11. jūnija pulksten 15.00.

Plašāka informācija:

Izsoles noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi noteikumiem (pievienotais fails, DOC).


Raksts precizēts 20.05.2020.

Paziņojums par izsoles atcelšanu

Pašvaldības īpašuma izsoles komisija informē, ka saskaņā ar 2020.gada 19. maija sēdes protokolu Nr.4 ir atcelta nekustamā īpašuma “Saulstari1” Burtnieku pagastā,  Burtnieku novadā izsludinātā izsole, kas paredzēta Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 2020.gada 21. maijā.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit