Jaunumi

Aktuāla informācija no Lauku atbalsta dienesta

2010-12-10

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātei "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"".

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks sekojošās kārtās:

1) 13.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz 11.februārim ar kopējo publisko finansējumu 5 000 000 LVL (pieci miljoni lati) apmērā;
2) 14.kārta no 2011.gada 14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko finansējumu 3 036 689 LVL (trīs miljoni trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi lati) apmērā;
3) 12.kārta no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 3 036 689 LVL (trīs miljoni trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi lati) apmērā.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308.kab). Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. Centrālā aparāta un reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

___________________________________________________________________________________________________

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"".

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks šādās kārtās:

1) 6.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz 11.februārim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
2) 7.kārta no 2011.gada 14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
3) 8.kārta no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308.kab.). Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. Centrālā aparāta un reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009