Jaunumi

attēls

Septembrī pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-09-27

22. septembrī notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:

22. septembrī notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:


•    Lēma par autobusa iegādi, nodrošinot līdzfinansējumu 25 000 Ls apmērā autobusa iegādei no pašvaldības nākamā gada budžeta līdzekļiem.
•    Lēma par automašīnas norakstīšanu.
•    Lēma par automašīnas pārdošanu izsolē.
•    Lēma par pašvaldības autotransporta iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”.
•    Lēma par Burtnieku Ausekļa vidusskolas rīcībā esošo malkas atlikumu pārdošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””.
•    Atļāva Rencēnu pagasta pašvaldībai SIA „Renete” veikt uzņēmuma bilancē esošo autogreideru norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos.
•    Lēma par 2010. gada 7. aprīļa cesijas līguma kompensācijas summas kapitalizāciju un tās ieguldīšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” pamatkapitālā.
•    Lēma noteikt, ka Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļi kopā saņem atlīdzību par administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanu - Ls 4 par katru nostrādāto stundu saskaņā ar iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem, nepārsniedzot 70 stundas mēnesī.
•    Lēma par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām (plašāka informācija 3. lpp).
•    Lēma par papildus aizņēmumu 6 836, 00 Ls apmērā projekta „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana, „Pludmales”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads” realizācijai (plašāka informācija 3.lpp).
•    Lēma par aizņēmumu 23 827 LVL projekta „Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai (plašāka informācija 3.lpp).
•    Lēma par izmaiņām štatu sarakstā.
•    Lēma par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā no vairākām privātām un juridiskām personām.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus 25/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 ”Par sociālajiem pabalstiem Burtnieku novadā”” (plašāka informācija 3. lpp).
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 26/2010 Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību””.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 27/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 16.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12/2010 „Par sabiedrisko kārtību burtnieku novadā””.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 28/2010 „Grozījumi Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumos”.
•    Atcēla Burtnieku novada pašvaldības 2009. gada 23. decembra domes sēdes Nr.13 lēmumu Nr. 3 „Par uzturēšanas maksas noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
•    Lēma sadalīt mērķdotāciju pedagogiem, ievērojot izglītojamo skaitu katrā novada izglītības iestādē.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 29/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 „Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos” (plašāka informācija 2. lpp).
•    Lēma piedāvāt vienai personai īrēt pašvaldības dzīvokli Matīšu pagastā.
•    Lēma par vairākiem zemes nomas līgumiem, kā arī zemes nomas līgumu pārtraukšanu pirms termiņa.
•    Lēma par nekustamā īpašuma Ēveles pagastā sadalīšanu.
•    Lēma slēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, par zemes vienības daļas (ceļa posma) pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā autoceļa uzturēšanai un apsaimniekošanai (Pīlātu ceļš Valmieras pagastā).
•    Lēma par Valmieras pagasta padomes 2008. gada 25. septembra lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, protokols Nr.9, 2.§ 3., 4. un 10. punktu atcelšanu.
•    Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz vairākiem īpašumiem.
•    Lēma par zemes vienības „Būdeļa mežs” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā sadalīšanu.
•    Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Rencēnu pagastā.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit