Jaunumi

attēls

Septembrī pieņemtie Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumi

2010-09-27

22. septembrī notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:

22. septembrī notika Burtnieku novada pašvaldības kārtējā domes sēde, kurā izskatīja vairāk kā trīsdesmit jautājumu. Galvenie no tiem:


•    Lēma par autobusa iegādi, nodrošinot līdzfinansējumu 25 000 Ls apmērā autobusa iegādei no pašvaldības nākamā gada budžeta līdzekļiem.
•    Lēma par automašīnas norakstīšanu.
•    Lēma par automašīnas pārdošanu izsolē.
•    Lēma par pašvaldības autotransporta iznomāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”.
•    Lēma par Burtnieku Ausekļa vidusskolas rīcībā esošo malkas atlikumu pārdošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete””.
•    Atļāva Rencēnu pagasta pašvaldībai SIA „Renete” veikt uzņēmuma bilancē esošo autogreideru norakstīšanu un nodošanu metāllūžņos.
•    Lēma par 2010. gada 7. aprīļa cesijas līguma kompensācijas summas kapitalizāciju un tās ieguldīšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete” pamatkapitālā.
•    Lēma noteikt, ka Burtnieku novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļi kopā saņem atlīdzību par administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanu - Ls 4 par katru nostrādāto stundu saskaņā ar iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem, nepārsniedzot 70 stundas mēnesī.
•    Lēma par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām (plašāka informācija 3. lpp).
•    Lēma par papildus aizņēmumu 6 836, 00 Ls apmērā projekta „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana, „Pludmales”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads” realizācijai (plašāka informācija 3.lpp).
•    Lēma par aizņēmumu 23 827 LVL projekta „Ēveles pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai (plašāka informācija 3.lpp).
•    Lēma par izmaiņām štatu sarakstā.
•    Lēma par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā no vairākām privātām un juridiskām personām.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus 25/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 2/2009 ”Par sociālajiem pabalstiem Burtnieku novadā”” (plašāka informācija 3. lpp).
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 26/2010 Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību””.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 27/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 16.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12/2010 „Par sabiedrisko kārtību burtnieku novadā””.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 28/2010 „Grozījumi Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumos”.
•    Atcēla Burtnieku novada pašvaldības 2009. gada 23. decembra domes sēdes Nr.13 lēmumu Nr. 3 „Par uzturēšanas maksas noteikšanu Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
•    Lēma sadalīt mērķdotāciju pedagogiem, ievērojot izglītojamo skaitu katrā novada izglītības iestādē.
•    Apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 29/2010 „Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 „Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos” (plašāka informācija 2. lpp).
•    Lēma piedāvāt vienai personai īrēt pašvaldības dzīvokli Matīšu pagastā.
•    Lēma par vairākiem zemes nomas līgumiem, kā arī zemes nomas līgumu pārtraukšanu pirms termiņa.
•    Lēma par nekustamā īpašuma Ēveles pagastā sadalīšanu.
•    Lēma slēgt vienošanos ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, par zemes vienības daļas (ceļa posma) pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā autoceļa uzturēšanai un apsaimniekošanai (Pīlātu ceļš Valmieras pagastā).
•    Lēma par Valmieras pagasta padomes 2008. gada 25. septembra lēmuma „Par lauku apvidus zemes piekritību valstij”, protokols Nr.9, 2.§ 3., 4. un 10. punktu atcelšanu.
•    Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz vairākiem īpašumiem.
•    Lēma par zemes vienības „Būdeļa mežs” Valmieras pagastā, Burtnieku novadā sadalīšanu.
•    Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Rencēnu pagastā.

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


PASĀKUMU KALENDĀRS

     Decembris 2019     
1
23456 7 8
9101112 13 14 15
16171819 20 21 22
2324 2526 27 28 29
3031

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit