Jaunumi

Izsludināts iepirkums par skolēnu ēdināšanu

2010-07-29

Saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu Burtnieku novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par skolēnu ēdināšanu ar mērķi – noteikt kvalitatīvu, visizdevīgāko piedāvājumu Burtnieku novada pašvaldības skolu un pirmskolu izglītību iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 16. augustam plkst. 10°°, Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV-4219, iesniedzot personīgi ( pašvaldības lietvedei darba dienā no 9.00 līdz 16.00), vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.


Ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumiem iespējams iepazīties mājas lapas sadaļā "Iepirkumi", savukārt sīkāku informāciju par konkursu sniegs iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona Vija Lāne, tālr. 64238259, e-pasts: vija.lane@burtniekunovads.lv vai Izglītības darba koordinatore Inese Gaumane, tālr.: 26306139, e-pasts inese.gaumane@burtniekunovads.lv.

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009