Jaunumi

16. jūnija domes sēdes darba kārtība

2010-06-14

16. jūnijā plkst. 10:00 Burtnieku novada administratīvajā centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtniekos notiks kārtējā Burtnieku novada pašvaldības domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA:

1.    Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā.
2.    Par Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta Valmiermuižas teritorijas inženiertīklu nodošanu SIA „VP Komforts”.
3.    Par galvojumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciemā” īstenošanai un projekta iesnieguma saskaņošanu.
4.    Par piedalīšanos atklātā projektu pieteikumu konkursā.
5.    Par finansējuma piešķiršanu.
6.    Par galvojumu kapitālsabiedrībai „Rencēnu pagasta pašvaldības SIA „Renete”” aizņēmumam 15 000, 00 LVL apmērā kurināmā materiāla iegādei.
7.    Par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifiem Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu un Vecates pagastos.
8.    Valsts autoceļu fonda apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem/ ielām” finansējuma izlietojuma vidēja termiņa programma 2010-2013.gadam.
9.    Par aizņēmumu 37 040, 00 LVL projekta „Burtnieku pagasta estrādes, parka un kultūras nama stāvlaukuma vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai.
10.    Par aizņēmumu 32 613, 00 LVL projekta „Matīšu pamatskolas āra sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija” realizācijai.
11.    Par aizņēmumu 12 970, 00 LVL projekta „Pludmales ierīkošana un teritorijas labiekārtošana, „Pludmales”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads ” realizācijai.
12.    Par aizņēmumu 26 277, 00 LVL projekta „Ēveles muižas parka labiekārtošana un klēts rekonstrukcija” realizācijai.
13.    Par aizņēmumu 34 165, 00 LVL projekta „Iekštelpu centrālās apsildes, siltā ūdens padeves un siltumsūkņa apsildes sistēmas izbūve Ēveles pamatskolas sporta zālē” realizācijai.
14.    Par aizņēmumu 73 165, 00 LVL projekta „Vecates pagasta „Kultūras centra” rekonstrukcija” realizācijai.
15.    Par aizņēmumu 40 886, 00 LVL projekta „Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija” realizācijai.
16.    Par izmaiņām izsoles komisijas sastāvā.
17.    Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
18.    Par atbalstu politiski represēto personu 12.salidojumam.
19.    Par  debitoru parādu norakstīšanu.
20.    Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
21.    Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
22.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
23.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
24.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
25.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
26.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
27.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
28.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
29.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
30.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
31.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
32.    Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā.
33.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība Burtnieku novadā” apstiprināšanu.
34.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā” apstiprināšanu.
35.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par Valmieras pagasta padomes 2008.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kartība Valmieras pagastā” atzīšanu par spēkā neesošiem” apstiprināšanu.
36.    Par pašvaldības saistošo noteikumu “Par Ēveles pagasta padomes 2001.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Nodeva par pagasta padomes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un to kopijām” atzīšanu par spēkā neesošiem” apstiprināšanu.
37.    Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumiem.
38.    Par pilnvarojumu izsniegt tirdzniecības atļaujas Burtnieku novada pašvaldībā.
39.    Par Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku Ausekļa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
40.    Par Burtnieku novada pašvaldības Ēveles pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
41.    Par Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
42.    Par Burtnieku novada pašvaldības Matīšu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
43.    Par pašvaldības izglītojamo apbalvošanu.
44.    Par izmaiņām Burtnieku novada pašvaldības štatu sarakstā.
45.    Par Burtnieku novada būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu tarifiem.
46.    Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā.
47.    Par Burtnieku katlu mājas iznomāšanu Rencēnu pagasta pašvaldības SIA “Renete”.
48.    Par telpu nomu.
49.    Par telpu nomu.
50.    Par nekustamā īpašuma „Maizpeļkalni” Burtnieku novadā Rencēnu pagastā sadalīšanu.
51.    Par nosaukuma piešķiršanu mobilā telefona bāzes stacijai Valmieras pagastā.
52.    Par adreses piešķiršanu („Ražotne).
53.    Par pašvaldībai piekrītošas zemes iznomāšanu („Mucenieki”).
54.    Par pašvaldības saistošo noteikumu „Par neapbūvētu Burtnieku novada domei piederošo, piekrītošo vai turējumā esošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu.
55.    Par samaksas apmēra samazināšanu izpērkamajai zemei.
56.    Par zemes vienības iznomāšanu.
57.    Par zemes vienības iznomāšanu.
58.    Par zemes vienības iznomāšanu.
59.    Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienības daļas iznomāšanu.
60.    Par pašvaldības kapitālsabiedrības Valmieras pagasta SIA „VP Komforts” valdes priekšsēdētāja atsaukšanu un jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu.Domes priekšsēdētājs                                J.Leitis


ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit