Jaunumi

Izsludināts iepirkums par Burtnieku skolas vienkāršotu renovāciju

2010-04-20

Saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta kārtībā tiek izsludināta iepirkumu procedūra „Burtnieku pagasta skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija”. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 5. maija plkst. 10:00, Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, iesniedzot personīgi (pašvaldības sekretārei darba dienās no 8:00 līdz 17:00) vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
Ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumiem iespējams iepazīties mājas lapas sadaļā "Iepirkumi", savukārt sīkāku informāciju par konkursu sniegs iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona Andrejs Fjodorovs (tālr. 29257776, e-pasts: andrejs.fjodorovs@burtniekunovads.lv).

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009