Jaunumi

attēls

Makšķernieki atbalsta Burtnieku ezera zonējuma ieviešanu

2010-02-19

Burtnieku novada pašvaldības paspārnē esošās dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds Indrāns vakar uz diskusiju aicināja makšķernieku pārstāvjus, lai informētu par jaunākajām aktualitātēm, kā arī pārrunātu turpmāko darbību, uzklausot viesu viedokl

Burtnieku novada pašvaldības paspārnē esošās dabas resursu nodaļas vadītājs Raimonds Indrāns vakar uz diskusiju aicināja makšķernieku pārstāvjus, lai informētu par jaunākajām aktualitātēm, kā arī pārrunātu turpmāko darbību, uzklausot viesu viedokli un skatījumu par situāciju Burtnieku ezerā.

Sanāksmē bija sapulcējušies ap divdesmit dalībnieku, kuri vispirms tika iepazīstināti ar pārmaiņām ezera pārraudzībā un apsaimniekošanā, kas notikušas līdz ar SIA "Burtnieku ezera pārvalde" likvidēšanu un dabas resursu nodaļas kā pašvaldības struktūrvienības izveidošanu. Par vienu no sarežģītākajiem aspektiem nodaļas vadītājs Raimonds Indrāns minēja izmantoto zivju resursu uzskaiti, jo ziņas par makšķernieku un zvejnieku lomiem, kuras tiek iesniegtas Valsts Zivju resursu aģentūrai, ir neprecīzas. Viens no iemesliem šādai situācijai ir zvejnieku loma nepietiekama kontrole, uz ko arī makšķernieki vērsa atbildīgo amatpersonu uzmanību, kā arī pašu makšķernieku neizdarība, neatdodot licenču izplatītājiem šos dokumentus aizpildītā formā, uzrādot savu guvumu ezerā, kā to prasa spēkā esošie noteikumi.

Licences bija arī viens no galvenajiem diskusijas tematiem, apspriežot gan maija mēneša makšķerēšanas atļauju lietderīgumu, gan licenču izmaksas. Ezera pārvaldības speciālists Aldis Ansons, kurš atbildīgs par kārtības ievērošanu uz ezera, kā arī par makšķerēšanu un zvejošanu atbilstoši likumam, paskaidroja, ka pārrunas par licenču cenām bijušas vienmēr, tomēr tās noteiktas, ņemot vērā izmaksas, kas saistītas ar ezera apsaimniekošanu un aizsardzību. Ienākumi no licenču tirdzniecības veido dabas resursu nodaļas budžetu, un to samazinājums liktu atteikties no kādu funkciju pildīšanas, kuras tagad ir iespējams veikt, pateicoties iegūtajam finansējumam.

Makšķernieki bija vienisprātis ar pašvaldības pārstāvjiem par to, ka viens no risinājumiem, kā ezerā visiem sadzīvot, ir tā zonējuma ieviešana, paredzot konkrētus apgabalus, kuros notiek zveja, kurus var izmantot makšķernieki un kuros var nodarboties ar aktīvo atpūtu.

Tikšanās ilga vairākas stundas, un tās noslēgumā Raimonds Indrāns aicināja makšķerniekus būt atsaucīgiem un vērsties pie pašvaldības ar savām idejām un ierosmēm. Tāpat viņš apliecināja, ka konsultācijas ar makšķerniekiem, tāpat kā ar citām Burtnieku ezera kontekstā ieinteresētajām interešu grupām tiks turpinātas, organizējot šāda veida tikšanās, kā arī pārrunājot Burtnieku ezera apsaimniekošanas modeli, kad tiks uzsākts darbs pie normatīvo dokumentu izstrādes.

 

ZIŅU ARHĪVS2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009