Jaunumi

Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada pamatbudžets

2010-01-27

Šā gada 27. janvārī ar deputātu balsu vairākumu tika apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžets 2010. gadam, kas paredz ieņēmumus 3 243 483 latu, savukārt izdevumu sadaļai paredzot 3 586 142 latus un finansēšanas sadaļu 382 659 latu apmērā.

Pamatbudžeta plānošana tika uzsākta iepriekšējā gada nogalē, kad līdz decembrim pašvaldībā esošo iestāžu un administrāciju nodaļu vadītājiem bija jāiesniedz sava budžeta plāns. Iegūto informāciju apkopoja finanšu nodaļa, sastādot pašvaldības pamatbudžetu un iesniedzot izskatīšanai apvienotajai komitejai, kura sanāca kopā 25. janvārī un kurā piedalījās visi ievēlētie deputāti (attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās vien Jānis Matisons un Līga Stebere). Ieviešot dažas korekcijas, pamatbudžeta projekts tika iesniegts izskatīšanai domes sēdē, kurā pret budžeta apstiprināšanu esošajā redakcijā krasi iebilda deputāts Kārlis Greiškalns, uzsverot četrus punktus, kuru dēļ uzskata par neiespējamu dokumenta akceptēšanu: „ Budžetu izdevumu daļā 46% paredzēti deputātu un izpildinstitūciju darba algām, kas ir neatbilstoši likumdošanai, papildus algu izdevumiem tiek maksāts deputātiem, kuri ieņem arī izpildinstitūcijas vadošo darbinieku amatus par piedalīšanos komiteju un domes sēdēs. Šīs darbinieku apmaksas lielumi palielina izdevumus par autotransportu, kuru lieto deputāti - izpildītāji ikdienas darbā, bet izpildes funkcijas neprasa pārvietoties ar domes autotransportu (braukšana uz darbu un no darba, kā arī privātā saimniecībā). Joprojām tiek veikta slepena budžeta līdzekļu sadale bez komiteju un domes lēmumiem. Pieprasu par budžeta pieņemšanu personīgo balsojumu.”

Deputāta Greiškalna lūgums tika pieņemts, un katrs tautas pārstāvis atsevišķi izteica savu viedokli. Apstiprinoši balsoja Inese Gaumane, Jānis Matisons, Aivars Zūlis, Dace Čilipāne, Raimonds Indrāns, Edvīns Straume, Māris Rika, Igors Korņējevs un Jānis Leitis. „Pret” balsoja Jānis Ķilpis, Kārlis Greiškalns un Valērijs Pudenko, Jānim Jurašam atturoties.

Pašvaldībai tiek plānoti nodokļu ieņēmumi 1 838 153 latu apmērā, nenodokļu ieņēmumi – 51 486 lati, kā arī transfertu ieņēmumi 1 084 114 latu apmērā, kuru skaitā ir ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā no valsts budžeta (937 847 lati), ieņēmumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai (318 122 lati), kā arī ieņēmumi pamatbudžetā no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (37 000 lati).

Izdevumu sadaļā vislielākā summa rezervēta izglītībai (1 238 095 lati), no kuras 270 000 lati paredzēti norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. Vispārējiem valdības dienestiem ieplānoti 923 993 lati, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 524 512 lati, atpūtai, kultūrai un reliģijai (tai skaitā – sports) – 425 358 lati, sociālajai aizsardzībai – 313 646 lati, ekonomiskajai darbībai – 124 726 lati, veselībai – 21 578 lati, vides aizsardzībai – 10 259 lati, bet sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 3 975 lati.

Ar Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2010 "Par Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada pamatbudžetu" un tā pielikumiem var iepazīties mājas lapas sadaļā "Pašvaldība", apakšnodaļā "Budžets" un "Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada pamatbudžets".

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    


Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit