Jaunumi

Par Elektroniskās deklarēšanas sistēmas obligāto izmantošanu no 2011.gada 1.janvāra

2010-12-15

Tuvojoties 2011.gada 1.janvārim, atgādinām, ka minētais datums saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”:
•    pārejas noteikumu 98.punktu ir termiņš, ar kuru visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam jāiesniedz elektroniskā veidā.
•    pārejas noteikumu 97.punktu ir termiņš, līdz kuram elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja Valsts ieņēmumu dienests to saņēmis piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa. Tādējādi sākot ar 2011.gada 1. janvāri nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam jāiesniedz elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 99. punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2012.gada

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) aicina nodokļu maksātājus savlaicīgi reģistrēties par EDS lietotājiem. Lai kļūtu par EDS lietotāju, personai ar VID jānoslēdz līgums "Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus".  Sīkāku informāciju par EDS lietošanu Jūs varat saņemt VID Valmieras klientu apkalpošanas centrā vai zvanot pa tel. 64207779

ZIŅU ARHĪVS2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009